René Delin, Neerhofschilder

Neerhofdieren

affiche
Vogelsalon Egmontpaleis 1936
Delin was een meester in het ontwerpen van posters voor allerhande dierententoonstellingen: koeien, paarden, geiten, varkens, konijnen, kippen, ganzen, eenden, kalkoenen... Zelfs voor rashonden en katten.

Inhoud: Centrum Agrarische Geschiedenis - Ontwerp en realisatie: LIBIS - Vormgeving: Blau