Home > Beeldbank > Collectie-inventarissen

Collectie-inventarissen

Vlaanderen en Brussel herbergt diverse interessante erfgoedcollecties rond landbouw, platteland en voeding.
Ontdek een selectie van deze collecties via deze digitale erfgoedinventaris.

Het is mogelijk om op aanvraag een volledige collectie-inventaris te raadplegen in de CAG-databank.
Neem hiervoor contact op met Diantha Osseweijer.

Provinciale Collectie Domein Bulskampveld

Beschrijving

00012967.jpg

Binnen het kader van het provinciaal project ‘Agrarische erfgoedcollecties in West-Vlaanderen’ registreerde CAG van 2014 tot 2016 de Provinciale Collectie Bulskampveld in Beernem, en meer specifiek de deelcollectie landbouw en voeding.

In opdracht van en in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen werd een traject uitgetekend om de collectie op een gedetailleerde en wetenschappelijk onderbouwde manier in kaart te brengen. Het doel was om de inventarisatie van de collectie aan te vullen en te vervolledigen. In totaal werden 1390 objecten geregistreerd.

Een selectie hiervan is publiek toegankelijk op Het Virtuele Land en Erfgoedinzicht.

Bekijk voor meer inhoudelijke informatie het rapport 'Registratie en waardering van de Provinciale collecties Bulskampveld. Deelcollectie landbouw en voeding'.

Foto: Driewielig getrokken voertuig met kantelbaar laadvlak voor het vervoer van lasten, BKV0197, Provinciale Collectie Domein Bulskampveld

Lees meer...

Landbouwmuseum Leiedal

Beschrijving

00011314.jpg

In het najaar van 2013 startte CAG met de duurzame registratie en evaluatie van de collectie landbouwwerktuigen van het (voormalige) Landbouwmuseum Leiedal vzw (Kortrijk), in het kader van het provinciaal project ‘Agrarische erfgoedcollecties in West-Vlaanderen’.

De collectie omvatte een grote diversiteit aan werktuigen uit verschillende landbouwsectoren en bevat een aantal unieke en zeldzame stukken. In totaal werden 960 objecten geregistreerd.

Een selectie hiervan is publiek toegankelijk op Het Virtuele Land en Erfgoedinzicht.

Het resultaat van de registratie is te raadplegen in het rapport 'Terug in handen. Collectieregistratie en -evaluatie van het Landbouwmuseum Leiedal (Kortrijk)'.


Foto: Halsjuk voor lastdier, LEI0097, Landbouwmuseum Leiedal


Lees meer...

Openluchtmuseum Bachten De Kupe

Beschrijving

00011003.jpg

Binnen het kader van het provinciaal project ‘Agrarische erfgoedcollecties in West-Vlaanderen’ lag in 2015 - 2016 de focus op de collectie van het Vlaams Heem- en Volkskundig Openluchtmuseum Bachten de Kupe in Izenberge (Alveringem).

De collectie is omvangrijk, met een belangrijk aandeel agrarisch erfgoed. Daarnaast is er ook veel ambachtelijk en huishoudelijk erfgoed, nauw verbonden met leven op het platteland. Voor een dergelijke gevarieerde collectie was een volledige objectregistratie niet haalbaar. Er werd daarom gekozen voor een globale registratie op deelcollectieniveau.

Op basis van de screening op deelcollectieniveau werd besloten om per deelcollectie landbouw en voeding een beperkt aantal voorwerpen te registreren. De voorwerpen die in- en externe experten aanduidden als topstukken, werden op objectniveau geregistreerd. In totaal werden 265 objecten geregistreerd. 

Deze objecten zijn publiek toegankelijk op Het Virtuele Land en Erfgoedinzicht.

Bekijk voor meer inhoudelijke informatie het rapport '
Registratie en collectie-evaluatie van het Openluchtmuseum Bachten de Kupe (Izenberge)'.

Foto: Stationaire motor Lister voor het aandrijven van werktuigen en machines, BDK0146, vzw Regionale Heemmusea Bachten de Kupe

Lees meer...

Landbouwcollectie stad Waregem

Beschrijving

00010471.jpg

Binnen het kader van het provinciaal project ‘Agrarische erfgoedcollecties in West-Vlaanderen’ registreerde CAG op vraag van de stad Waregem in 2015 de kleine landbouwcollectie van de stad (119 objecten). De klemtoon lag op registratie, waardering, selectie en valorisatie. Tijdens de registratie werd bijzondere aandacht geschonken aan de toestandsbeschrijving van elk stuk.

De landbouwcollectie is publiek toegankelijk op Het Virtuele Land en Erfgoedinzicht.

Meer inhoudelijke informatie over de registratie is te lezen in het rapport 'Registratie en evaluatie van de landbouwcollectie Waregem'.

Foto: Door het paard getrokken tuig met enkel werprad voor het rooien van aardappelen, WAR0003, stad Waregem

Lees meer...

Landbouwmuseum Landelijke Gilde van Stekene

Beschrijving

00010627.jpg

In de publicatie ‘In boerenhanden’ wordt de collectie van het Landbouwmuseum van Stekene in historisch en Vlaams perspectief geplaatst. Met veel zin voor detail worden de fysieke en functionele eigenschappen van diverse landbouwwerktuigen en machines beschreven en door prachtige beelden weergegeven. CAG mocht de collectie-inventaris integraal publiceren op Het Virtuele Land. 

De inventaris van het Landbouwmuseum is digitaal te raadplegen in de beeldbank

Foto: Éénscharige wentelploeg, ST-0023, Landbouwmuseum Landelijke Gilde Stekene

Lees meer...

Museum van de Belgische Brouwers

Beschrijving

00008344.jpg

Vanaf juli 2014 tot en met oktober 2015 inventariseerde en beschreef CAG op duurzame wijze de collectie van het Museum van de Belgische Brouwers, gelegen aan de Grote Markt te Brussel.

De collectie omvat een 1000-tal stukken en mag als behoorlijk uniek beschouwd worden. Het gaat zowel om de stukken die te bezichtigen zijn in het museum – hoofdzakelijk achttiende-eeuws brouwersalaam – als om bierglazen, bierpotten en bierpompen die zich bevinden in vitrines in de gang en raadzaal van het Brouwershuis en niet voor het publiek toegankelijk zijn.

Een deel van de collectie is ontsloten voor het publiek op Het Virtuele Land en Europeana.

Lees meer over het project op de projectpagina 'Inventarisatie Museum van de Belgische Brouwers' en het rapport 'In kannen en kruiken. Collectieregistratie van het Museum van de Belgische Brouwers (Brussel)'.


Foto: Vier tinnen pullen voor bier, 00008343 - 00008346, Museum van De Belgische Brouwers

Lees meer...

Inventaris bespannen landbouwvoertuigen in Vlaanderen

Beschrijving

00007922_1.JPG

In 2013 voltooide het Karrenmuseum Essen het onderzoeksproject ‘Inventarisatie en typologering van de bespannen landbouwvoertuigen in Vlaanderen'. Het resulteerde in een uitgebreide excel-database en een overzicht van de typologische groepen.

De database en hiërarischische boomstructuur zijn te raadplegen via de website van het Karrenmuseum. CAG werkte samen met het museum voor een virtuele ontsluiting van de database op Het Virtuele Land.


Foto: Vierwielig, getrokken voertuig met laadbak voor het vervoer van lasten, Provinciale Collectie Domein Bulskampveld

Lees meer...

Gemeentelijk Landbouwmuseum van Kemmel

Beschrijving

00006219.jpg

Sinds het voorjaar van 2007 was CAG betrokken bij de registratie, doorlichting en herbestemming van de collectie van het Gemeentelijk Landbouwmuseum van Kemmel in de West-Vlaamse gemeente Heuvelland.

Deze collectie was uniek in Vlaanderen en de ruime regio. De stukken verkeerden in (zeer) goede staat en er was een thematische homogeniteit (overzicht van de Westvlaamse firma Claeys tussen 1900 en 1950). Bovendien waren er een groot aantal tuigen.

In september 2011 werd overgegaan tot de definitieve registratie van elk object. Hierdoor werd de kennis over de collectie en de objecten ook voor de toekomst bewaard.

De collectie is online te raadplegen op Het Virtuele Land en Erfgoedinzicht.

Foto: Door het paard getrokken machine voor het zaaien op rijen, HEU0101, Gemeentelijk Landbouwmuseum Heuvelland

Lees meer...

Fruitstreekmuseum van Borgloon

Beschrijving

00005205.jpg

De Stoomstroopfabriek in Borgloon sleepte in 2007 de hoofdprijs in de wacht in het televisieprogramma Monumentenstrijd. Sindsdien kon de site steunen op een brede bekendheid in Vlaanderen. Om het fruiterfgoed uit Haspengouw breder bekend te maken tekende de stad Borgloon een toekomstvisie uit voor de site.

Om dit proces te ondersteunen mocht CAG in een eerste fase in 2011, in samenwerking met andere partners, de collectie van het Fruitstreekmuseum (bewaard in de Abdij van Colen) grondig doorlichten, verder inventariseren en een plan van aanpak uitwerken voor een publieksontsluiting van het fruiterfgoed in het algemeen en deze collectie in het bijzonder.

Een deel van de gedigitaliseerde collectie is publiek toegankelijk via de beeldbank.

Klik hier voor meer informatie over het project.

Foto: Machine om appels en peren te sorteren en calibreren, sor. 03, Fruitstreekmuseum

Lees meer...

Landbouwcollectie voormalige Hoevemuseum van Sint-Truiden

Beschrijving

00008351.jpg

Het Stedelijk Hoevemuseum Sint-Truiden, dat was gevestigd in de voormalige bedrijfsgebouwen van de abdij van Sint-Truiden, kende enkele turbulente decennia. In 1992 ontplofte de molen naast het museum, waardoor een deel van de collectie verloren ging. Rond 1996 werd de professionele omkadering afgebouwd. Kort daarna werd een bijgebouw, dat dienst deed als depot, afgebroken. Enkele werktuigen werd in een loods in een deelgemeente opgeslagen. Door al die gebeurtenissen was de papieren inventaris uit 1979-'94 niet meer up-to-date.

In samenwerking met CAG werd besloten om de oude inventaris te laten digitaliseren. Deze fase liep van januari tot oktober 2007. Vervolgens werd het museum doorgelicht om in een volgende fase een doorstart te kunnen geven. Dit leidde tot de vernieuwde opstelling in het museum, Appels met zwembandjes. Tegenwoordig is het Hoevemuseum gesloten.
De collectie werd deels herbestemd.

Een deel van de gedigitaliseerde inventaris is publiek toegankelijk via de beeldbank.

Foto: Platte weegschaal, ST/79.023, Stad Sint-Truiden

Lees meer...

Inhoud: Centrum Agrarische Geschiedenis - Ontwerp en realisatie: LIBIS