Home > Over ons > Team > Yves Segers > Publicaties Yves Segers

Publicaties Yves Segers

2016

 • Segers, Y., 'Food Systems in the Nineteenth Century', in: Bruegel M. (Eds.), , A Cultural History of Food. In the Age of Empire. Bookseries: A Cultural History of Food, 5, London and New York: Bloomsbury Academic, 2016: pp. 49-66.

 • Segers, Y., Van Molle, L., 'Les agriculteurs', in: Vantemsche G. (Eds.), Les classes sociales en Belgique: deux siècles d'histoire, Brussel: CRISP, 2016: pp. 311-350.

 • Parmentier, J., Segers, Y., Vrelust, J., 'Naar de stad. Productie- en aanvoercircuits van voedsel en drank', in: Beyers L., Van Damme I. (Eds.), Antwerpen à la carte. Eten en de stad, van de middeleeuwen tot vandaag, Antwerpen, BAI, 2016: pp. 18-59.

 • Karel Erwin H., Segers Y., 'Structural policy and the State: changing agricultural society in Belgium and the Netherlands, 1945-1960', in: Martin, C., Pan-Montojo, J., Brassley, P. (Eds.),Rural Worlds, Agriculture in capitalist Europe, 1945-1960. From food shortages to food surpluses, 2016: pp. 209-228.

 • Segers, Y. 'Ingeblikt en verpakt: visconserven in België en West-Europa', in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.), Abstractenboek studiedag Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij, VLIZ Special Publication, 76, Oostende, 2016: pp. 35-45.

 • Segers, Y., 'Economic clusters, knowledge networks and globalization: Fruit growing in Dutch Limburg, 1850-1940', in: Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis / The Low Countries Journal of Social and Economic History, 13 (4), 2016: pp. 91-118.

 • Molema, M., Segers, Y., Karel, E., 'Introduction: agribusiness clusters in Europe, 19th and 20th centuries', in: Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis / The Low Countries Journal of Social and Economic History, 13 (4), 2016: pp. 1-16.

 • Draye, G., Luyten, S. en Segers, Y., ‘Hemels zoet. Culinaire adviezen en desserts op het Vlaamse platteland, 1900-1940', in: Tijd-Schrift. Voeding. De wondere wereld van eten en drinken, 6 (3), 2016, pp. 43-63.

 • Segers, Y., ‘Armemensenkost', in: Declercq, M. en Le Duc, T., (fotograaf), Garage culinair. Ambachtelijke producten om thuis te maken, Antwerpen, 2016, pp. 24-25.

 • Segers, Y., ‘Zonder rook, geen vlees', in: Declercq, M. en Le Duc, T., (fotograaf), Garage culinair. Ambachtelijke producten om thuis te maken, Antwerpen, 2016, pp. 294-295.

 • Segers, Y., ‘Un plat de pauvres’, in: Declercq, M. en Le Duc, T., (photographe), Garage culinaire. Produits artisanaux à faire chez soi, Antwerpen, 2016, pp. 24-25.

 • Segers, Y., ‘Pas de viande sans feu', in: Declercq, M. en Le Duc, T., (photographe), Garage culinaire. Produits artisanaux à faire chez soi, Antwerpen, 2016, pp. 294-295.

2015

 • Segers Y. en Karel E., ‘The Low Countries 1750-2000’, in: E. Thoen, T. Soens, e.a. (eds.), Struggling with the environment: land use and productivity. Rural economy and society in North-western Europe 500-2000, Turnhout, Brepols, 2015, pp. 261-306.

 • Thoen E., Soens T., Segers Y. e.a., ‘Land use and agricultural productivity in the North Sea Area: an introduction’, in: E. Thoen, T. Soens, e.a. (eds.), Struggling with the environment: land use and productivity. Rural economy and society in North-western Europe 500-2000, Turnhout, Brepols, 2015, pp. 1-8.

 • Thoen E., Soens T., Segers Y. e.a., Struggling with the environment: land use and productivity. Rural economy and society in North-western Europe 500-2000, Turnhout, Brepols, 2015.

 • Segers Y. ‘Food systems in the nineteenth century’, in: M. Bruegel (ed.), In the age of empire. A cultural history of food, volume 5, Chapt. 2. London & New York: Berg, 2015, pp. 49-66.

 • Segers Y., ‘Globalisering, staatscontrole en kennisnetwerken. De fruitteelt in Limburg, 1850-1940’, in: P. Tummers, I. Berkvens, A. Bijsterveld, A. Knotter, L. Wessels, F. Hermans en E. van Royen (eds.), Limburg. Een geschiedenis. Vanaf 1800. Deel III, Maastricht: LGOG en Stichting Maaslandse Monografieën, pp. 397-416.

 • Keulemans W., Avermaete T., Segers Y. e.a., Van Malcot W. en Vanpaemel G., Voedselproductie en voedselzekerheid: de onvolmaakte waarheid. Metaforum visietekst 14, Werkgroep Metaforum KU Leuven, 2015.

 • Achten, V., Berghman, J., Segers, Y. e.a., Hoe word ik Einstein of Da Vinci? Een inleiding tot wetenschappen vandaag voor de homo universalis van morgen, Tielt, Lannoo, 2015.

 • Luyten S. en Segers Y., ‘Rauw of met ‘sap van limoenen’. Een kleine culinaire geschiedenis van oesters sinds de 17de eeuw’, in: I. Steevens (red.), Oesterpassie, Oostkamp, 2015, pp. 66-77.

 • Segers Y., ‘Vet vee, prijsbeesten en handjeklap. Jaar- en veemarkten in Vlaanderen’, in: Eos Memo Geschiedenis. Dossier Leven van het land, 13, maart 2015, pp. 33-37.

 • Segers Y., ‘Meesterkok en culinaire bijbel. Een blik op de Belgische en Vlaamse eetcultuur en kookboeken sinds 1850’, in: Binnen bij boeren, bakkers en brouwers. Zes lezingen gebundeld, Sint-Truiden, 2015, pp. 9-21.

2014

 • Segers, Y. en Van Molle, L., ‘Workers’ Gardens and Urban Agriculture. The Belgian Allotment Movement within a Global Perspective (from the Nineteenth to the Twenty-first Century)’, in: Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie, 2 (62), 2014, pp. 80-94.

 • Kerckhofs, S. en Segers, Y., ‘Crisis in de tropen. Landbouwpolitiek en agrarische wetenschap in Belgisch Congo (c. 1900-1940)’, in: Blondé B., de Smaele H., Greefs H., Van Damme I. en Van Ginderachter M. (Eds.), Overheid & economie. Geschiedenissen van een spanningsveld. Antwerpen, University Press Antwerp, 2014, pp. 133-152.

 • Karel, E. en Segers, Y., ‘Landbouw en milieu in de Lage Landen. Inleiding bij een themanummer’, in: Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis, Jaarboek 2012-2013, 2014, pp. 1-8.

 • De Winter, H. en Segers, Y., ‘Oorlog als motor van vernieuwing. Het bodemvruchtbaarheidsonderzoek en de bemestingsadvisering in België, jaren 1930-1945’, in Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis, Jaarboek 2012-2013, 2014, pp. 69-95.

 • Demasure, B. en Segers, Y., ‘De Belgische zeevisserij tijdens de Eerste Wereldoorlog’, in: Vissen in het Verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij, Abstractenboek studiedag 29 november 2013 (VLIZ Special Publication, 68), Oostende, 2014, pp. 56-58.

 • Segers, Y., ‘Knotsen en garnalenbakjes. Distributie en consumptie van grijze garnalen (late 19e – 20e eeuw)’, in: Vissen in het Verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij, Abstractenboek studiedag 29 november 2013 (VLIZ Special Publication, 68), Oostende, 2014, pp. 115-122.

2013

 • Segers, Y. en Van Molle, L. (in association with Chartres, J., De Ferrières le Vayer, M., Kooij, P., Kopsidis, M., Poulsen, B. en Williot, J. -P) (eds). The Agro-Food Market. Production, Distribution and Consumption. Rural Economy and Society in Northwestern Europa 500-2000. Turnhout, Brepols Publishers, 2013.

 • Segers, Y. en Van Molle, L., “Introduction. The agro-food market around the North Sea, 500-2000”, in: L. Van Molle en Y. Segers (eds.), The agro-food market: production, distribution and consumption. Turnhout, 2013, pp. 1-11.

 • Segers, Y., Van Molle, L., Kooij, P. en Bieleman, J., “The Low Countries, 1750-2000”, in: Segers, Y. en Van Molle, L. (eds.), The agro-food market: production, distribution and consumption. Turnhout, 2013, pp. 225-257.

 • Segers, Y. en Van Molle, L., “Conclusion: the dynamics of the agro-food chain in the North Sea Area 500-2000”, in: L. Van Molle en Y. Segers (eds.), The agro-food market: production, distribution and consumption. Turnhout, 2013, pp. 403-434.

 • Demasure, B. en Segers, Y., “Eten in oorlogstijd. Voedselaanbevelingen en keukentips in België tijdens de Eerste Wereldoorlog”, in: Volkskunde. Tijdschrift over de cultuur van het dagelijkse leven, 2013, pp. 257-278.

 • Segers, Y., “Review Hamburgers in het paradijs. Voedsel in tijden van schaarste en overvloed ( Louise Fresco)”, in: Volkskunde. Tijdschrift over de cultuur van het dagelijkse leven, 2013, pp. 121-124.

 • Segers, Y., “Naar de tropen. Ziekte en hygiëne aan boord van het Belgische marineschip Louise-Marie, 1846-1857”, in: I. Steevens en K. Van Moerbeke (red.), Zeeziek. Hoe kolkt de waanzinnige zee in lichaam en geest. Oostkamp, 2013, pp. 14-32.

2012

 • Ooghe, B., Goossens, C. en Segers, Y. (red.), Van Brouck tot Dyckagie. Vijf eeuwen Wase Polders. Sint-Niklaas, Uitgeverij Amibo, 2012.

 • Demasure, B. en Segers, Y., “Boeren op ‘den hoogen’ en in de polders. Een kleine geschiedenis van de Wase landbouw, 1700 tot nu”, in: B. Ooghe, C. Goossens C. en Y. Segers (red.), Van Brouck tot Dyckagie. Vijf eeuwen Wase Polders. Sint-Niklaas, Uitgeverij Amibo, 2012, pp. 69-95.

 • Segers, Y., “Boeren, plattelanders en bakkers aan het woord. Over mondelinge geschiedenis binnen het CAG”, in: Arduin, 12, 2012, pp. 65-71.

 • Vanhaute, E., Lambrecht, T., Caestecker, F. en Segers, Y., “”Werk potverblommen of de dood, het gemeyn dat wordt teveel gekloot’. Boeren, landbouw en de plattelandssamenleving”, in: J. Dumolyn en T. Mampaey (red.), België. Een geschiedenis van onderuit. Berchem, Uitgeverij EPO, 2012, pp. 39-75.

 • Brassley, P., Segers, Y. en Van Molle, L. (eds.)., War, Agriculture, and Food. Rural Europe from the 1930s to the 1950s. New York en London, 2012.

 • Brassley, P., Segers, Y. en Van Molle, L., “Introduction”, in Brassley, P., Segers Y. en Van Molle, L. (eds.), War, Agriculture, and Food. Rural Europe from the 1930s to the 1950s. New York en Londen, 2012, pp. 1-11.

 • Brassley, P., Segers, Y. en Van Molle, L., “Conclusions”, in: Brassley, P., Segers, Y. en Van Molle, L. (eds.), War, Agriculture, and Food. Rural Europe from the 1930s to the 1950s. New York en Londen, 2012, pp. 245-257.

 • Segers, Y., “Food systems in the nineteenth century”, in M. Bruegel (ed.), In the age of empire. A cultural history of food, volume 5. Londen en New York, 2012, pp. 49-66.

 • Cheyns, M. en Segers, Y., “Fermiers flamands en Wallonie”, in Goddeeris, I. en Hermans, R. (eds.), Migrants flamands en Wallonie, 1850-2000. Brussel, 2012, pp. 70-97.

 • Luyten, S. en Segers, Y. (red.), Het Vlaamse platteland in de fifties. Leuven, 2012.

 • Segers, Y., “Tussen werderopbouw en golden sixties. Economische transformaties in de jaren vijftig”, in Luyten, S. en Segers, Y. (red.), Het Vlaamse platteland in de fifties. Leuven, 2012, pp. 181-229.

 • Luyten, S. en Segers, Y., “Intro. Plattelandsbeelden van Jos Halsberghe, een vergeten fotograaf”, in Luyten, S. en Segers, Y. (red.), Het Vlaamse platteland in de fifties. Leuven, 2012, pp. 9-19.

2011

 • Segers, Y. en Hermans, R., “Potatoes, spinach or flowers? Advice and practices on allotment gardening in Belgium, 1890-1940”, in: Dewaelheyns, V., Bomans, K. en Gulinck, H. (eds.), The powerful garden. Emerging views on the garden complex. Antwerpen-Apeldoorn, pp. 51-66.

 • Segers, Y., “Review of Rohland Schuknecht: British colonial development policy after the Second World War. The case of Sukumaland, Tanganyika”, Agricultural History Review, 59 (1), pp. 144-145.

 • Segers, Y., “Una resena de la historia de la papa en Bélgica desde el siglo XVIII”, in S. Guardia (ed.), La ruta de la papa de los Andes Peruanos a Europa. Historia, sociedad y cultura. Siglos XVI-XXI. Lima, 2011, pp. 207-231.

 • Segers, Y., “’Patatten en frieten met mayonnaise’. Een kleine geschiedenis van de aardappel in België sinds de achttiende eeuw”, in S. Guardia (ed.), La ruta de la papa de los Andes Peruanos a Europa. Historia, sociedad y cultura. Siglos XVI-XXI. Lima, 2011, pp. 395-405.

 • Cheyns, M. en Segers, Y., “Vlaamse boeren in Wallonië”, in Goddeeris, I. en Hermans, R. (red.), Vlaamse migranten in Wallonië«, 1850-2000. Tielt, 2011, pp. 70-97.

2010

 • Mattheeuws, K. en Segers, Y., Vette veemarkt. Alles over veejaarmarkten en de traditionele vette veemarkt in Zomergem. Erfgoed Meetjesland, 8. Eeklo, 2010.

 • Martens, E., Aerts, E., Segers, Y., Van Hecke, E. en Van Molle, L., Boerentrots en ondernemersgeest. Boeren in Vlaanderen na de Tweede Wereldoorlog. Leuven, 2010.

 • Luypaert, G., Dekeyzer, I. en Segers, Y. (red.), Agriculture en Flandres: d'une main ferme. 125 ans de politique agricole. Brussel, 2010.

 • Luypaert, G., Dekeyzer, I. en Segers, Y. (eds.), Agriculture in Flanders: cultivated land. 125 years of agricultural policy. Brussels, 2010, pp. 5-17.

 • Luypaert, G., Dekeyzer, I. en Segers, Y. (red.), Boeren voor Vlaanderen: 125 jaar landbouwbeleid. Brussel, 2010.

 • Segers, Y., “Les cultures”, in Luypaert, G., Dekeyzer, I. en Segers, Y. (red.),Agriculture en Flandres: d'une main ferme. Brussel, 2010, pp. 33-47.

 • Relaes, J., Segers, Y. en Van Molle, L. “Politique”, in: Luypaert, G., Dekeyzer, I. en Segers, Y. (red.), Agriculture en Flandre: d'une main ferme. 125 ans de politique agricole. Brussel, 2010, pp. 5-17.

 • Segers, Y., “Akkerbouw”, in: Luypaert, G., Dekeyzer, I. en Segers, Y. (red.), Boeren voor Vlaanderen. 125 jaar landbouwbeleid, Brussel, 2010, pp. 33-47.

 • Relaes, J., Segers, Y. en Van Molle, L., “Beleid en beleidsmakers”, in: Luypaert, G., Dekeyzer, I. en Segers, Y. (red.), Boeren voor Vlaanderen: 125 jaar landbouwbeleid. Brussel, 2010, pp. 5-17.

 • Relaes, J., Segers, Y. en Van Molle, L., “Policy”, in Luypaert, G., Dekeyzer, I. en Segers, Y. (eds.), Agriculture in Flanders: cultivated land. 125 years of agricultural policy. Brussels, 2010, pp. 5-17.

 • Segers, Y., “Arable farming”, in Luypaert, G., Dekeyzer, I. en Segers, Y. (eds.),Agriculture in Flanders: cultivated land. 125 years of agricultural policy. Brussels, 2010, pp. 33-47.

 • Dewaele, B. en Segers, Y., “Het vlas en de industrialisatie van de Leievallei”, in De Meulder, B., Hoornaert, S. en Van Herck, K. (red.), Metamorfosen. Een ruimtelijke biografie van de regio Kortrijk. Brussel, 2010, pp. 148-159.

 • Segers, Y., “Vet vee, prijsbeesten en handengeklap. Een korte geschiedenis van veemarkten in Vlaanderen”, De Ark 3, 2010, pp. 18-31.

 • Paulussen, F. en Segers, Y., “Meer, meer, minder. 150 jaar eetcultuur”, Reflector5, 2010, pp. 12-16.

 • Decoster, A., Lefevre, J., Pattyn, B., Scheerder, J., Schokkaert, E., Segers, Y., Thomis, M., Van den Bergh, O., Van de Voorde, C. en Vansant, G., Socio-economische verschillen in overgewicht. Metaforum visietekst 3. Leuven, 2010.

2009

 • Segers, Y. en Hermans, R., “Between ideology and science. Higher agricultural education in Belgium and the development of a catholic agricultural network”,Agricultural History Review, 57 (2) 2009, pp. 236-256.

 • Rosier, K. en Y. Segers, Y.,Agribex: een eeuw landbouwsalon in Brussel, 1909-1909. Gent, 2009.

 • Bieleman, J., Buyst, E. en Segers, Y. (eds.), Exploring the food chain. Food production and food consumption in Western Europe, 1850-1980. Turnhout, 2009, CORN Publication Series, volume 11.

 • Bieleman, J., Buyst, E. en Segers, Y., 'Preface', in Bieleman, J., Buyst, E. en Segers, Y. (eds.), Exploring the food chain. Food production and food consumption in Western Europe, 1850-1980. Turnhout, 2009, CORN Publication Series, volume 11, pp. 13-16.

 • Lefebvre, W. en Segers, Y., 'Industrializing the countryside: the cooperative dairy industry in Belgium during the interwar period', in Bieleman, J., Buyst, E. en Segers, Y. (eds.), Food production and food consumption in Western Europe since 1945. Turnhout, 2009, CORN Publication Series, volume 11, pp. 49-75.

2008

 • Roobrouck, J. en Segers, Y., De zichtbare hand aan de ploeg. Innovatie en overheidsinvesteringen in de landbouw- en agrovoedingsector in Vlaanderen (19de eeuw - heden). Brussel, 2008, 44p.

 • Hermans, R. en Segers, Y., 'Between ideology and Sciences. Higher Agricultural education in Belgium and the development of a Catholic agricultural network, 1850-1914', HUB discussion paper 2008/17, Brussel, 2008, 24p.

 • Segers, Y. en Van Molle, L., 'Changing faces of micro-farming in and around the Second World War. Historical perspectives from the Belgian case', HUB discussion paper 2008/23, Brussel, 2008, 22p.

2007

 • Niesten, E. en Segers, Y.,  Saveurs du terroir. Fruits et légumes d'hier et d'aujourd'hui. Leuven, 2007.

 • Segers, Y. en Van Molle, L. (red.), Volkstuinen: een geschiedenis. Leuven, 2007.

 • Segers, Y. en Van Molle, L., 'Inleiding', in Segers, Y. en Van Molle, L. (red.),Volkstuinen, een geschiedenis. Leuven, 2007, 9-11.

 • Hermans, R. en Segers, Y., 'Spitten om te eten, tuinieren om te ontspannen. Adviezen en praktijken in de volkstuin, 1890-1990', in Segers, Y. en Van Molle, L. (red.), Volkstuinen, een geschiedenis. Leuven, 2007, 83-113.

 • Aerts, E. en Segers, Y., 'Een nieuw hulpinstrument voor het landbouwwetenschappelijk onderzoek in België', Bibliotheek- en Archiefgids, 2007, 5, 3-11.

 • Niesten, E. en Segers, Y.,  Smaken van het land. Groenten en fruit, vroeger en nu. Leuven, 2007.

2006

 • Toelen, T. en Segers, Y., 'Boeren', in Toelen, T. (red.), De graanfluisteraars. Boeren, bakkers en brouwers in de Westhoek, 19de en 20ste eeuw. Brugge, 2006, 21-61.

2005

 • Hermans, R., Segers, Y. en Woestenborghs, B., In het spoor van Demeter. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen K.U.Leuven, 1878-2003. Leuven, 2005.

 • Bijsterveld, A.-J., Niesten, E., Steen, I. en Segers, Y.,Suikerbonen en beschuit met muisjes. Eetgewoonten bij sleutelmomenten in het leven, 1920 tot vandaag. Leuven, 2005.

 • Segers, Y., 'De Franse keuken in beeld. De culinaire geschriften van Philippe Cauderlier (1812-1887), meesterkok in Gent', in Tijdschrift voor Industriële Cultuur, 91, 2005, 1-17 en 91bis, 2005, 1-37.

 • Segers, Y. en Verhoelst, B., 'Geneeskrachtig en gezond. Elixir in België, 1850 tot vandaag', in Elixir. Hasselt, 2005, 17-22.

 • Segers, Y., 'Economic Growth and Living Standards. The Development of Consumer Expenditure and Food Consumption in Belgium, 1800-1913', The Journal of European Economic History 3, 2005, 125-138.

 • Segers, Y., 'Women Farmers' and Food Culture in Rural Flanders, 1920-2000', in Oddy, D.J. en Petranova, L. (eds.), The Diffusion of Food Culture in Europe. Prague, 2005, 202-212.

 • Segers, Y., 'De relevantie van het verleden. Historici en duurzame landbouw: een tandem voor de toekomst?', in F. Nevens en J. Dessein (red.), Duurzame landbouw vanuit markante invalshoeken. Leuven (Acco), 2005, 37-56.

 • Segers, Y., 'Food Recommendations, Tradition and Change in a Flemish Cookbook: Ons Kookboek, 1920-2000', Appetite 2005, 4-14.

2004

 • Niesten, E., Raymaekers, J. en Segers, Y., 'Over de maakbaarheid van dieren. Veeteelt, wetenschap en vleesconsumptie in België (negentiende en twintigste eeuw', Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis, 2004, 19-49.

 • Segers, Y., 'Nutrition and Living Standards in Industrializing Belgium, 1846-1913',Food & History 2004, 2, 165-180.

 • Segers, Y. en Van Molle, L. (red.), Leven van het land. Boeren in België, 1750 -2000. Leuven: Davidsfonds, 2004.

 • Segers, Y. en Van Molle, L. en Vanpaemel, G., 'In de greep van de vooruitgang, 1850-1950', in Segers, Y. en Van Molle, L. (red.), Leven van het land. Boeren in België, 1750-2000. Leuven: Davidsfonds, 2004, 49-109.

 • D'hoker, M., Segers, Y. en Van Hecke, E., 'Een schakel in de voedselketen, 1950-2000', in Segers, Y. en Van Molle, L. (red.), Leven van het land. Boeren in België, 1750-2000. Leuven: Davidsfonds, 2004, 111-177.

 • Niesten, E., Raymaekers, J., Segers, Y. en Woestenborghs, B.,België kookt! De eeuw van Cauderlier, 1830-1930. Leuven, 2004. Ook verschenen als La Belgique cuisine! Le siècle de Cauderlier, 1830-1930. Leuven, 2004.

 • Segers, Y., 'Geneesheren rapporteren. Ziekte en hygiëne aan boord van het Belgische marineschip Louise-Marie, 1847-1856', in Koninckx, C. (red.),Wetenschap op zee. Brussel, 2004, 119-144 (Collectanea Maritima VII).

2003

 • Segers, Y.,Economische groei en levensstandaard. De ontwikkeling van de particuliere consumptie en het voedselverbruik in België, 1800-1913. Leuven, 2003 (ICAG Studies).

 • Lefebvre, W. en Segers, Y., 'Industrialisering op het platteland. De coöperatieve zuivelnijverheid in Vlaams-Brabant, 1920-1950', Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 33, 2003, 485-533.

 • Lefebvre,W., Segers, Y. en Verhoosel, H. Vlees in de stad. Het bevoorradingssysteem in Leuven (19de en 20ste eeuw). Leuven, 2003.

 • Niesten, E., Raymaekers, J. en Segers, Y.,Lekker Dier!? Dierlijke productie en consumptie in de 19de en 20ste eeuw. Leuven, 2003 (192p). Ook verschenen als Veau, vache, cochon, couvée. L'animal de boucherie: élevage et consommation aux XIXe et XXe siècles. Leuven, 2003.

2002

 • Buyst, E., Dejongh, G., Loyen, R. en Segers, Y. (red.),Op weg naar een consumptiemaatschappij. Over het verbruik van voeding, kleding en luxegoederen in België en Nederland (19de-20ste eeuw). Amsterdam: Uitgeverij Aksant, 2002.

 • Dejongh, G. en Segers, Y., 'De hoofdelijke voedselconsumptie in België, 1830-1913. Reconstructie dataset en analyse', in Segers, Y. e.a. (eds.),Op weg naar een consumptiemaatschappij. Over het verbruik van voeding, kleding en luxegoederen in België en Nederland (19de-20ste eeuw). Amsterdam, 2002, 67-101.

 • Segers, Y., 'De 'Agricultural Invasion'. Een miskende motor van landschapsontwikkeling, 1880-2000', De Levende Natuur (Themanummer Ecologische Geschiedenis), 2002, 173-178.

 • Niesten, E., Raymaekers, J. en Segers, Y.,Vrijwaar U van namaaksels! De Belgische zuivel in de voorbije twee eeuwen. Leuven, 2002 (CAG Cahier).

 • Niesten, E., Raymaekers, J. en Segers, Y.,Kattentongen, ezelsoren en varkenspoten. Onze keuken in de 20ste eeuw. Leuven, 2002 (CAG Cahier).

 • Buyst, E., De Caigny, S. en Segers, Y., 'Hoofdstuk 9: Situering van het bedrijf in de economische structuur en conjunctuur', in Vancoppenolle, C. (red.), Een succesvolle onderneming. Handleiding voor het schrijven van een bedrijfsgeschiedenis. Brussel, 2002, 225-246.

2001

 • Segers, Y., 'Oysters and Rye Bread: Polarising Living Standards in Flanders, 1800-1860', European Review of Economic History, 3, 2001, 301-336.

 • Dejongh, G. en Segers, Y., 'Een kleine natie in mutatie. De economische ontwikkeling van de Zuidelijke Nederlanden/België in de eeuw 1750-1850',Tijdschrift voor Geschiedenis, 2, 2001, 171-194.

 • Buyst, E. en Segers, Y., 'Bankgeschiedenis in België tijdens de twintigste eeuw. Een historiografisch overzicht', Bijdragen tot de Geschiedenis 1-3, 2001, 29-42 (speciaal nummer De lokroep van het bedrijf. Handelaars, ondernemers en hun samenleving van de zestiende tot de twintigste eeuw. Liber Amicorum Roland Baetens).

 • Segers, Y., 'Economisch succes en knelpunten in Vlaams-Brabant aan het einde van de twintigste eeuw', in De Maeyer, J. en Heyrman, P. (red.), Geuren en kleuren. Een sociaal-economische geschiedenis van Vlaams-Brabant in de 19de en 20ste eeuw. Leuven, 2001, 331-353.

 • Segers, Y., 'Op zoek naar afzetmarkten. De uitbouw van een Belgische koopvaardijvloot, 1830-1875', in J. Parmentier en S. Spanoghe (eds.), Orbis in Orbem. Liber Amicorum prof. dr. John Everaert. Gent, 2001, 401-429.

2000

 • Duchêne, V. en Segers, Y., 'Les revenus de la propriété foncière en Belgique au 19ième siècle (1830-1913). Reconstitution et analyse d'un poste de la comptabilité nationale', Histoire & Mésure,1-2, 2000, 33-82.

 • Segers, Y., 'Een omstreden verbruiksbelasting: de stedelijke octrooien in België (1799-1860)', Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis - Revue belge d'histoire contemporaine, 3-4, 2000, 325-369.

 • Segers, Y., 'De lokroep van het water. Zeilsport en pleziervaart in België, 1846-1913', Tijdschrift voor Zeegschiedenis, 2000, ,1, 31-48.

1999

 • Segers, Y., 'De huishuren in België, 1800-1920. Constructie en analyse van een nationale huurprijsindex', Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 2, 1999, 207-232.

 • Segers, Y., De huishuren in België, 1800-1920: voorstelling van een databank. Leuven, 1999 (CES, Discussion papers 99.15).

Inhoud: Centrum Agrarische Geschiedenis - Ontwerp en realisatie: LIBIS