Home > Werking > Uitleenbare expo's

Uitleenbare expo's

In de afgelopen jaren maakte Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) vele tentoonstellingen. Omdat we daarbij steeds een duurzaam resultaat nastreven kan je sommige nog steeds huren. Voor meer inlichtingen mail je naar

Taart!

Taart!Waarom zit er een boon in een driekoningentaart? Sinds wanneer heeft een bruidstaart verschillende lagen? En wat is het verschil tussen een taart en een vlaai? 

Taart hoort bij het leven: bij groot feest, maar ook bij kleine feestjes. En taart kan ook zomaar, uit goesting. De expo Taart! vertelt hoe taart van luxeproduct evolueerde tot (bijna) gewone kost. Hoe taart tegelijk een middel is om te feesten en om te protesteren, en hoe andere culturen vieren ontdek je in deze expo. De tentoonstelling reist door gans Vlaanderen. Klik hier voor de tourdata.

Al nieuwsgierig? Er werd ook een virtuele Taart-expo 'Cake? Cake!' gemaakt. 

De tentoonstelling is een realisatie van het Europese project Europeana Food and Drink waar CAG partner in is.

Foto: Bakkerijmuseum Veurne

Boter bij de vis 

Boter bij de VisWat schaft de pot? Deze prangende vraag laat de Belgische bevolking de hele oorlog niet los. Ontdek het relaas van de Groote Oorlog vanuit een nieuw perspectief over het leven van alledag in de rondreizende expo 'Boter bij de vis'.

Al bij het begin van de Eerste Wereldoorlog is er een tekort aan voedsel. De schaarse voedingsmiddelen worden duur verkocht. Voedselproducenten en handelaars willen 'boter bij de vis'. Deze bekende uitdrukking slaat op de directe betaling bij levering. Bijna het hele gezinsbudget wordt gespendeerd aan voedsel. Landbouwers kampen met een tekort aan grondstoffen. De Duitse bezetter eist op grote schaal vee en paarden op. Er is een grote nood aan boter, een veel gebruikte vetstof. Boter is daardoor een gegeerd smokkelproduct. De visserij kan dan weer nauwelijks haar werk doen door de bezetting van de zeehavens. Door de schaarste aan vlees wordt vis het alternatief, maar ook hiervan is de aanvoer beperkt. De problematische voedselsituatie en de creativiteit van de Belgische bevolking staan hier centraal.

‘Boter bij de vis’ is de naam van het samenwerkingsverband tussen diverse partners uit de landbouw- en erfgoedsector in Vlaanderen en Brussel ter herdenking van de Eerste Wereldoorlog. 

Alle informatie en de agenda van de rondreizende expo is te vinden op de website www.boterbijdeviswo1.be. Geïnteresseerden kunnen de expo tot 2018 voor een korte periode ontlenen.

Het Vlaamse platteland in de fifties, door de ogen van Jos Halsberghe

Vlaamse platteland in de fifties

In de jaren '40 en '50 trok fotograaf Jos Halsberghe met zijn fototoestel dwars door Vlaanderen. Van de Westhoek tot in Limburg maakte hij beelden over het leven op het Vlaamse platteland.

Zijn foto's tonen het landelijke leven in Vlaanderen zoals het vroeger was. Met een café op elke hoek, de kinderen in korte broek, ongerepte velden en weiden. Duivenmelken en krulbollen zijn de populairste volkssporten. Champetters en pastoors in soutane zijn niet weg te denken uit het dorpsbeeld.

Ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan schreef CAG in 2012 het gelijknamig fotoboek waarbij zes thema’s centraal staan (dorpsleven, religie, landbouw, ambachten en industrie, vrije tijd en landschap).  Hieruit werden 50 prachtige foto's geselecteerd (ingekaderd 70 x 50cm) voor de fototentoonstelling.

Ge(s)maakt door de Brusseleir?

Expo In Brussel Ge(s)maaktDe publicatie 'In Brussel ge(s)maakt?' schetst een beeld van het traject dat zes typisch Brusselse producten (witloof, spruiten, kaas, geuze, pensen en kieken) afleggen van bij de producent tot op het bord. Zowel de geschiedenis van dit traject als de huidige situatie komen aan bod. Bij elk product wordt de vraag gesteld of het wel echt 'Brussels' is. 

Naast de publicatie werd eveneens een mobiele tentoonstelling in een marktkraam ontwikkeld. In deze kraam ontdek je het verhaal van de zes producten aan de hand van geluidsfragmenten, informatiebordjes, receptenkaartjes en een verbindingsspel. 

De tentoonstelling is een marktkraam dat op culturele of culinaire evenementen, jaarmarkten, boerenmarkten, … opgesteld kan worden. Je kan de tentoonstelling volledig gratis ontlenen via de Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei.

Zap door het landschap!

In de expo ‘Zap door het landschap’ vertellen bewoners van de regio Pajottenland & Zennevallei aan de hand van oude beelden hun eigen verhaal. De tentoonstelling is vormgegeven in vier retro woonkamers en reist de regio rond. Je kan de expo gratis in jouw gemeente ontvangen.

De tentoonstelling is een samenwerking met Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei. De voorloper van dit project was Groetjes uit het Pajottenland en de Zennevallei.

De tentoonstelling is te ontlenen via de erfgoedcel. Meer informatie op hun website via www.erfgoedcelpz.be/zap-door-het-landschap

Fake Food?!

voedselfraude

Hoe vaak hoor je niet zeggen “in de goede oude tijd”?
Maar was die oude tijd wel zo goed?

CAG en SIWE maakten voor Erfgoeddag 2010 een mini-tentoonstelling 'Fake Food' over enkele markante gevallen van voedselvervalsingen uit ons collectief geheugen. Ze bestaat uit 13 tekstpanelen (100 x 70 cm) en werd onder meer opgeluisterd met karikaturen van Otto Bettmann.

Goesting in Vlaanderen

asperge steken

Niets zo typisch als hamrolletjes met witloof, paling in ’t groen, een druppel jenever of een lekker stuk chocola... Onze keuken ondergaat al heel lang invloeden uit de hele wereld, maar we koesteren nog steeds producten uit de eigen regio.

Jan Crab maakte voor het boek Goesting in Vlaanderen tientallen kunstzinnige foto’s over onze eetcultuur. Naar aanleiding van de Week van de Smaak 2009 selecteerden we de 24 mooiste beelden (ingekaderd 70 x 50 cm).

 

Inhoud: Centrum Agrarische Geschiedenis - Ontwerp en realisatie: LIBIS