Home > Werking > Studiedagen en lezingen

Studiedagen en lezingen

Contact- en studiedagen

Elk jaar organiseert het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) een aantal activiteiten die speciaal bedoeld zijn voor iedereen die actief is binnen het erfgoedveld Landbouw en Voeding.

De jaarlijkse Contactdagen zijn het inspiratie- en netwerkmoment voor het brede erfgoedveld van landbouw, platteland en voeding. Tijdens deze bijeenkomsten wil het CAG de vinger aan de pols leggen van het landelijke erfgoedveld. De opzet ervan is meerledig. Dit wordt vertaald in een vaste structuur:

  • Er wordt beroep gedaan op specialisten - meestal uit academische middens - om een voor de sector interessant thema naar voor te brengen. Hierbij kan het gaan om een historisch verhaal, maar ook om praktische aangelegenheden in verband met erfgoedbeheer.

  • Een Contactdag impliceert ook een echte dialoog. En deze bestaat niet alleen uit reacties op de aangeboden informatie door specialisten. De aanwezigen krijgen de mogelijkheid om de uitdagingen waarmee zij zelf geconfronteerd worden op vlak van het beheer van agrarisch erfgoed ter sprake te brengen. De aangekaarte problemen kunnen in groep worden besproken.

  • Een derde element heeft alles te maken met de ontmoetingsplaats zelf. Het CAG tracht telkens op locatie een van de diverse elementen van het agrarisch erfgoed te belichten.

De finaliteit van deze bijeenkomsten is de samenwerking binnen de sector te stimuleren.

Naast de jaarlijkse Contactdag organiseert het CAG in samenwerking met het Interfacultair Centrum Agrarische Geschiedenis (ICAG) ook studiedagen en seminaries. Deze bijeenkomsten zijn eerder academisch van aard, maar behandelen onderwerpen voor iedereen die interesse heeft voor de geschiedenis van landbouw en voeding.

Lezingen

Het CAG geeft op vraag lezingen over de geschiedenis van landbouw en voeding in de voorbije twee eeuwen. Hierbij wordt een aangenaam, toegankelijk verhaal steeds gecombineerd met een rijk aanbod aan beeldmateriaal.

Indien je geïnteresseerd bent om deel te nemen aan deze bijeenkomsten of wil je een lezing aanvragen, neem dan gerust contact op met ons.

Inhoud: Centrum Agrarische Geschiedenis - Ontwerp en realisatie: LIBIS