Home > Werking > Basiswerking

Basiswerking

De concrete basiswerking van het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) is uitgebouwd rond drie pijlers: erfgoedonderzoek, kruispuntfunctie en publiekswerking. Deze drie aspecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en worden vertaald in vijf concrete werkvelden: roerend erfgoed, erfgoedbank en digitalisering, ICE en mondelinge geschiedenis, publiekswerking en educatie.

Werkvelden

Roerend erfgoed

Binnen de erfgoedgemeenschap van landbouw, platteland en voeding zet CAG sterk in op het roerend erfgoed ...

Erfgoedbank en digitalisering

Op de Erfgoedbank Het Virtuele Land worden de diverse aspecten van het agrarisch erfgoed van België digitaal bewaard en ontsloten ...

ICE en mondelinge geschiedenis

CAG wil het immaterieel cultureel erfgoed van landbouw, platteland en voeding meer onder de aandacht brengen en de borging ervan stimuleren ...

Publiekswerking

CAG werkte reeds mee aan talloze publieksprojecten. Het wil het brede publiek aanspreken over het verleden, heden en toekomst vanlandbouw, platteland en voeding ... 

Educatie

CAG wil via onderwijs en vorming brede lagen van de maatschappij informeren over het agrarisch erfgoed en de geschiedenis van landbouw, platteland en voeding ...

Inhoud: Centrum Agrarische Geschiedenis - Ontwerp en realisatie: LIBIS