Home > Werking

Werking

CAGHet Centrum Agrarische Geschiedenis vzw (CAG) is het expertisecentrum voor het agrarisch erfgoed in Vlaanderen. Dat houdt in dat we expertise over de geschiedenis en het erfgoed van landbouw, platteland en voeding opbouwen en deze opgedane kennis ter beschikking stellen van de gemeenschap.

De focus ligt op Vlaanderen tijdens de voorbije twee eeuwen met oog voor de Belgische en internationale context. Hierbij wordt er aandacht besteed aan de actuele situatie en aan de relatie van het verleden met het heden en de toekomst. CAG doet dit zowel vanuit de basiswerking als in de vorm van projecten.

Expertise wisselen we uit door mensen bijeen te brengen. Daarvoor organiseren we jaarlijkse Contactdagen, lezingen, vormingsmomenten en diverse publieksprojecten zoals expo's of wandelingen. CAG heeft tevens diverse publicaties gerealiseerd naar aanleiding van projecten. De medewerkers van CAG geven ook op vraag graag een lezing voor groepen over onze thema’s.

CAG wil tevens tools aanreiken voor de onderzoeker. Op deze website vind je onder onderzoeksbronnen een lijst van de meest relevante boeken en artikels, landbouwtijdschriften en landbouwarchieven. Met hetzelfde doel voor ogen stellen we onze bibliotheek open voor geïnteresseerden. 

Organisaties doen vaak beroep op CAG voor inhoudelijk en praktisch advies bij hun verzamel-, bewaar- en afstootbeleid en bij het organiseren van publieksprojecten. Bij dergelijke grote engagementen maken we samen afspraken over de financiële kant van de zaak.

Je kan ook rechtstreeks bij CAG terecht met al je individuele vragen over de evolutie van landbouw, platteland en voeding. Onze medewerkers beantwoorden deze vragen met veel plezier.

Neem gerust contact op met een van onze stafmedewerkers voor meer informatie. 

Foto: Pieter Baert © Erfgoedcel Leuven

Inhoud: Centrum Agrarische Geschiedenis - Ontwerp en realisatie: LIBIS