Home > Verhalen > Een rijke oogst

Een rijke oogst

Verhalen waarbij planten en dieren centraal staan: akkerbouw, vee, fruit, groenten, sierkweek...

 • Voor-, midden- en slotzang. De vinkensport in de Lage Landen

  Plaisante vinkenieren, den koelen mey komt aen, de bruyloft van de dieren; laet ons nae 't veld toe gaen. Het vinkje hoort men kweelen met een hoffelyk geschal; het doet ons hertje streelen naer 't jeugdig groene dal!1 De vinkensport kent een lange geschiedenis in onze streken.…

 • Bij de imkerij

  Bijen staan symbool voor welbespraaktheid en werklust, voor koninklijke waardigheid en spaarzaamheid, voor lekkernij en gastvrijheid, voor welvaart en kunstvaardigheid … Geen dier dat in elke cultuur zo aanbeden en verheven is als de bij. Dit komt door de overheerlijke…

 • ‘Het brood van de armen’. Een geschiedenis van de aardappel in België

  Sinds de achttiende eeuw is de aardappel niet meer weg te denken uit de Vlaamse en Europese samenleving. In de eerste plaats is het een landbouwgewas dat zijn plaats heeft in de teeltrotatie en geliefd is door zijn relatief hoge gemiddelde opbrengst per hectare. De aardappel is…

 • De Belgische fruitteelt

  De fruitteelt in onze streken kent een interessante geschiedenis. Aan fruit werd lange tijd geen commerciële waarde toegekend. De bomen in de weiden dienden vooral om schaduw te geven aan de dieren. Bij de adel duidden het houden van diverse fruitbomen dan weer op welstand.…

 • De aanslag op de veestapel tijdens WOI

  De Eerste Wereldoorlog maakte niet alleen talloze menselijke slachtoffers, minstens evenveel dieren verloren het leven tijdens de oorlog. De legers van beide partijen eisten bij landbouwers en veehouders zowel paarden als vee op voor de oorlogsvoering. Maar ook onrechtstreeks…

 • Het witte goud

  Grondwitloof is voedsel van eigen bodem dat in het donker wordt geteeld. Het witte loof groeit uit de cichoreiwortel. Je vindt het in de winkel van september tot en met mei. De traditionele teelt gaat terug op een oude techniek om in de winter verse vitaminerijke groenten te…

 • Staatsvijand nr. 1: de coloradokever

  Toen de coloradokever in de jaren 1930 definitief onze aardappelvelden veroverde, doemde het schrikbeeld van de hongersnoden uit de negentiende eeuw terug op. Europa was compleet afhankelijk van de knol, terwijl niets in staat leek de plaag in te dammen. De kans bestond dat de…

 • Mijlpalen in de evolutie van de moestuin

  Sinds de mensheid nederzettingen bouwde, was ze verplicht om dieren te houden en fruit en groenten te kweken om in haar voeding te voorzien. Om te verhinderen dat de oogst door dieren opgegeten of vertrappeld zou worden, schermde men die tuinen af met aaneengesloten palen of…

 • Louis Van Houtte / De Gentse tuinbouwprins uit de negentiende eeuw

  In de negentiende eeuw was de sierteler Louis Van Houtte een veelgeprezen figuur. Hij was ontdekkingsreiziger, auteur en uitgever, directeur van de Brusselse Kruidtuin, jurylid en burgemeester. In Gentbrugge richtte hij een tuinbouwbedrijf met internationale faam en dito school…

 • Vet vee, prijsbeesten en handjeklap. Geschiedenis van onze veemarkten

  Jaarmarkten hebben eeuwenlang een cruciale rol gespeeld in de plattelandseconomie van West-Europa. En de handel in hoevedieren was daarbij steevast een publiekstrekker. Met een kennersblik registreerden de kopers de kwaliteit, het gewicht, het vet- en vleesgehalte. In een…

 • René Delin, Neerhofschilder

  Rene Delin was een gevierd schilder uit het Brusselse, geboren in 1877. Zijn opleiding was klassiek, met veel aandacht voor natuurelementen. Maar Delin verwierf vooral faam met het schilderen van neerhofdieren. Hij maakte ontwerpen voor talloze affiches. Ooggetuigen vertelden dat…

 • Het Belgisch trekpaard

  Vroeger geleken alle paarden veel meer op elkaar omdat ze allemaal gelijkaardig werk moesten leveren. Met de komst van de Industriële Revolutie was er behoefte aan aparte types paarden voor landbouw en voor industrie. Het zogenaamde 'trekpaard' combineerde best van al kracht…

 • Oude klare. Jeneverstokerij in de Lage Landen

  Vanaf de veertiende eeuw distilleerde men in onze streken wijn tot 'aqua vitae' of 'levenswater'. De geneeskrachtige werking kon nog worden verhoogd door er allerlei zaden, kruiden en bessen in te laten weken. Deze treksels werden nogmaals gedistilleerd en noemde men medicinale…

 • Vlaanderen Vlasland

  De zware leemgronden van Haspengouw, Brabant en Henegouwen, alsook de zandleemgronden van Zuid-Vlaanderen lenen zich uitermate voor de teelt van vlas. Maar het was de Leie die de vlascultuur vooral in Zuid-West-Vlaanderen verankerde. Deze rivier beschikt immers over…

 • Het vranke vlas

  Vlas is een veeleisende vezelplant die enkel in milde, vochtige klimaten en op erg vruchtbare bodems gedijt. Maar het vlas geeft ook erg veel terug. De vlasnijverheid in de Leiestreek geniet tot op heden wereldfaam. Tussen Menen en Deinze worden deze vlastradities dan ook nog…

 • De grote trek oostwaarts... van de aardbei

  Vaak bejubeld en slechts zelden verguisd, heeft de aardbei stelselmatig aanhangers gewonnen. Een Vlaamse superteelt die in de loop der decennia sterk oostwaarts uitbreidde. Met van oudsher zowel professionele als amateur producenten en, niet te vergeten, mooie…

 • Appeltjes voor de dorst

  De appelteelt is bij ons van oudsher ingeburgerd, ook al zijn de voorzaten niet echt bekend. Vaststaat dat de Romeinen ook hier een belangrijke aanzet geven tot de teelt. Later is het aantal variëteiten enorm toegenomen, ook al door de inbreng van verdienstelijke pomologen…

 • Van vette en magere varkens. Een geschiedenis

  Dit verhaal vertelt de geschiedenis van het varken in onze streken in de voorbije twee eeuwen.

 • Van neerhof naar agribusiness. Geschiedenis van de kippenkweek

  Vandaag de dag wordt kip beschouwd als een gewoon stukje vlees. In de negentiende eeuw was dit anders. Kip werd enkel door de rijken gegeten. De boer moest zich in de meeste gevallen tevreden stellen met de eieren, de kip werd verkocht. Hierin komt verandering na de tweede…

 • Lekker Dier!? Dierlijke productie en consumptie in de 19de en 20ste eeuw

  Het lekker dier!? ligt ons soms op de maag. Op onze volle maag wel te verstaan. Want iedereen kan nu vlees eten naar hartelust. Is dat ook veilig? Eten wij nu beter of slechter dan vroeger? Beter wel of geen vlees? In het verhaal Lekker Dier!? worden een aantal van deze vragen…

Inhoud: Centrum Agrarische Geschiedenis - Ontwerp en realisatie: LIBIS