Home > Verhalen > Middenveld en beleid

Middenveld en beleid

Verhalen waarbij het middenveld centraal staat: politiek, Europa, coöperaties, crisis, belangengroepen, prijskampen, markt, onderwijs...

 • 175 jaar bemestingsleer en 70 jaar Bodemkundige Dienst van België: over de verspreiding van bemestingskennis

  2015 is uitgeroepen tot het internationale jaar van de bodem. De mens bewerkt al eeuwenlang de bovenste grondlaag van de aarde met het doel die meer vruchtbaar te maken en zo voldoende voedsel te produceren. In de negentiende en vooral in de twintigste eeuw evolueerde het denken…

 • Op de bres voor boer en tuinder. 125 jaar Boerenbond

  In 2015 blaast Boerenbond 125 kaarsjes uit. Ontstaan vanuit het solidariteitsideaal onder het motto ‘Ieder voor allen, allen voor ieder’, bleef de basisgedachte sinds 1890 gelijk: het verdedigen van de belangen van de land- en tuinbouwers. De context waarin dit…

 • De ontwikkeling van het Vlaamse platteland: de Vlaamse Landmaatschappij

  Het Vlaamse platteland heeft sinds het eerste kwart van de twintigsteeeuw een enorme metamorfose ondergaan. Van een landschap ingericht met het oog op de landbouwproductie, heeft het platteland van nu een veel bredere invulling gekregen. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en haar…

 • De aanslag op de veestapel tijdens WOI

  De Eerste Wereldoorlog maakte niet alleen talloze menselijke slachtoffers, minstens evenveel dieren verloren het leven tijdens de oorlog. De legers van beide partijen eisten bij landbouwers en veehouders zowel paarden als vee op voor de oorlogsvoering. Maar ook onrechtstreeks…

 • Landbouwkundig onderzoek in Belgisch-Congo

  De generatie en verspreiding van agrarische kennis speelden een belangrijke rol in de verkenning, uitbating en ontwikkeling van de negentiende- en twintigste-eeuwse koloniale gebieden. Net als andere koloniale mogendheden hield België zich actief bezig met de uitbouw van een…

 • 40 jaar Landelijke Gilden

  In 2012 viert Landelijke Gilden haar veertigste verjaardag. De sociaal-culturele vereniging voor plattelandsbewoners ontstond in 1972 in de schoot van de Boerenbond. Na een aarzelende start vonden de Landelijke Gilden een eigen identiteit. Ze evolueerden van een vormingsbeweging…

 • Sicco Mansholt, baanbreker of boerenbreker?

  Sicco Mansholt was de eerste Eurocommissaris voor landbouw, tussen 1958 en 1972. Mee onder impuls van zijn beleid zetten een ongeziene schaalvergroting en enorme productiestijging de hele sector op zijn kop. Zijn naam galmt vooral na door de boerenbetogingen en boterbergen. Maar…

 • Geitenmannen, verenigt u! Ontstaan van de geitenbeweging

  Rond 1900 schoten geitenbonden in West- en Oost-Vlaanderen als paddestoelen uit de grond. Geiten voorzagen in een aanvullend inkomen. Eigenaars gingen zich onderling verzekeren tegen onverwachte verliezen. Syndicaten stonden hen bij om gericht te fokken en een hoger rendement na…

 • Agribex

  Agribex is een van de meest gerenommeerde beurzen van landbouwmachines in Europa. Ze gaat al honderd jaar mee en heeft vele waters doorzwommen. Wat begint als een elitair onderonsje van grootgrondbezitters, groeit uit tot een leuke daguitstap voor vele duizenden…

 • De Grote Volte. Geschiedenis van de LRV

  De Landelijke Rijvereningen (LRV) zijn uitgegroeid van een initiatief om boerenzonen een gezonde vrijetijdsbesteding aan te bieden tot een professionele federatie van rijverenigingen en ponyclubs. Deze boeiende geschiedenis is verweven met die van de Boerenjeugdbond, nu…

 • Volkstuintjes in Vlaanderen. Geschiedenis van een beweging

  In de negentiende eeuw voelde de burgerij de hete adem van de revolutie in haar nek. De arbeidersklasse was misnoegd over haar leefomstandigheden. Zowel industriëlen als de Kerk hanteerden de volkstuintjes als een middel om de arbeiders aan zich te binden en hen uit de buurt…

 • De melkbrigade

  Milleke, melleke, mol... doe de glazen nog eens vol! Met die slagzin veroverde de Melkbrigade begin jaren 1960 de harten van onze jeugd. Deze grootschalige promotiecampagne voor melk groeide uit tot een nooit gezien succes. Vandaag ademt dit verhaal nog steeds nostalgie uit in de…

 • Landbouw en Europa na 1945. Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

  De Vlaamse en Belgische landbouw zijn vandaag sterk Europees gereglementeerd. Vlak na de Tweede Wereldoorlog is internationalisering een middel om het productieniveau op het vooroorlogse peil te brengen en op lange termijn zelfvoorzienend te worden. Het verregaande ingrijpen van…

Inhoud: Centrum Agrarische Geschiedenis - Ontwerp en realisatie: LIBIS