Home > Verhalen > Boer, bakker & co

Boer, bakker & co

Verhalen waarbij de plattelandsbewoners centraal staan: arm-rijk, jong-oud, familie, helpers, sociale verhoudingen, economische situatie, migratie...

 • De winkel om de hoek

  Iedereen kent ze wel: de bakker, slager of kruidenier om de hoek. Of die voedingswinkels nieuw zijn of al generaties aanwezig, ze kleuren de buurt. Sinds de Tweede Wereldoorlog deden zich tal van maatschappelijke evoluties voor die een impact hadden op de voedselverkoop bij…

 • Een slecht imago? Beeldvorming over boeren en voedselvoorziening tijdens en na de Eerste Wereldoorlog

  De Eerste Wereldoorlog leidde ertoe dat het imago van de boer en de beeldvorming rond voedselvoorziening op een dieptepunt geraakte. Landbouwers stonden tijdens de oorlog voor velen synoniem voor woekeraars en bedriegers. Maar het waren niet alleen de boeren die hoge prijzen…

 • Voedingsadviezen en keukentips tijdens 1914-1918

  De inval van Duitsland op 4 augustus 1914 was het beginpunt van letterlijk en figuurlijk vier magere jaren voor de Belgische bevolking. Na amper enkele maanden was de voedselsituatie dramatisch. Er heerste honger aan de Noordzee. Om het leed te verzachten, verschenen diverse…

 • Mensen en machines. Geschiedenis van het loonwerk in en de toelevering van de landbouw in België

  In de landbouw is loonwerk - het uitvoeren van arbeid voor derden tegen betaling - van alle tijden. Wanneer midden negentiende eeuw in de Belgische landbouw de eerste machines worden ingezet, komt het loonwerkbedrijf tot stand. Met de inzet van zelf gefinancierde machines…

 • Arbeidsmigratie in het Hageland (1850 - 2010)

  Ernest Claes schreef in 1940 zijn herinneringen neer over zijn jeugd in Zichem. Hij had het over de 'Walenmannen': mannen en vrouwen die gingen oogsten in Wallonië. Met een zak op de ene schouder en gereedschap in hun andere hand trokken ze naar het station om vandaar met de…

 • Draken aan de Beurs. De komst van oosterse restaurants naar Brussel

  Vanaf het midden van de jaren 1980 ontstond een Aziatische handelscluster aan de Beurs in Brussel. Vier warenhuizen en dertig horecazaken springen vandaag het meest in het oog.Maar waarom kwamen die oosterse restaurants precies in deze wijk terecht? Dit themaverhaal legt de…

 • Landbouw en voeding tijdens de Eerste Wereldoorlog

  Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog was ons land slecht voorbereid. Voor heel wat grondstoffen en landbouwproducten was België al decennialang afhankelijk van import. De oorlog kwam evenmin onverwacht. Toch kwamen concrete maatregelen om voedseltekorten te vermijden…

 • 40 jaar Landelijke Gilden

  In 2012 viert Landelijke Gilden haar veertigste verjaardag. De sociaal-culturele vereniging voor plattelandsbewoners ontstond in 1972 in de schoot van de Boerenbond. Na een aarzelende start vonden de Landelijke Gilden een eigen identiteit. Ze evolueerden van een vormingsbeweging…

 • Sicco Mansholt, baanbreker of boerenbreker?

  Sicco Mansholt was de eerste Eurocommissaris voor landbouw, tussen 1958 en 1972. Mee onder impuls van zijn beleid zetten een ongeziene schaalvergroting en enorme productiestijging de hele sector op zijn kop. Zijn naam galmt vooral na door de boerenbetogingen en boterbergen. Maar…

 • Vlaamse boeren in Wallonië. Op zoek naar grond over de taalgrens

  De migratie van Vlaamse boeren naar Wallonië is relatief beperkt gebleven, in vergelijking met die van fabrieks- en mijnarbeiders naar Walllonië of met de emigratie naar Frankrijk, de Verenigde Staten of Canada. Maar op sommige dorpen heeft het fenomeen toch een stempel…

 • Geitenmannen, verenigt u! Ontstaan van de geitenbeweging

  Rond 1900 schoten geitenbonden in West- en Oost-Vlaanderen als paddestoelen uit de grond. Geiten voorzagen in een aanvullend inkomen. Eigenaars gingen zich onderling verzekeren tegen onverwachte verliezen. Syndicaten stonden hen bij om gericht te fokken en een hoger rendement na…

 • Wie houdt van de fermette?

  De fermette is een uiting van plattelandscultuur die veel stof doet opwaaien. De plattelandsbeweging promoot deze woonvorm in de tweede helft van de twintigste eeuw omwille van de gezelligheid. Modernistische elitearchitecten reageren met afkeer. Beide groepen waken over het…

 • Volkstuintjes in Vlaanderen. Geschiedenis van een beweging

  In de negentiende eeuw voelde de burgerij de hete adem van de revolutie in haar nek. De arbeidersklasse was misnoegd over haar leefomstandigheden. Zowel industriëlen als de Kerk hanteerden de volkstuintjes als een middel om de arbeiders aan zich te binden en hen uit de buurt…

Inhoud: Centrum Agrarische Geschiedenis - Ontwerp en realisatie: LIBIS