Home > Verhalen > Boerderij en landschap

Boerderij en landschap

Verhalen waarbij gebouwen en landschappen centraal staan: architectuur, dorpen, natuur...

 • De ontwikkeling van het Vlaamse platteland: de Vlaamse Landmaatschappij

  Het Vlaamse platteland heeft sinds het eerste kwart van de twintigsteeeuw een enorme metamorfose ondergaan. Van een landschap ingericht met het oog op de landbouwproductie, heeft het platteland van nu een veel bredere invulling gekregen. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en haar…

 • Openluchtmusea in Europa. Waar komen ze vandaan?

  De openluchtmusea van Bokrijk en Arnhem vormen bakens in het collectief geheugen van onze maatschappij. Hun zoektocht naar een evenwicht tussen wetenschap en vermaak is als dansen op een slappe koord. Het vormt een rode draad in de evolutie van alle westerse openluchtmusea, sinds…

 • Een slag van de molen. Erfgoedbakens in ons landschap

  Om graan makkelijker te kunnen verteren, moet het gemalen worden. Dit leidt tot de ontwikkeling van vele molentypes: aangedreven door mens, dier, water of wind. In Vlaanderen bereikt de techniek een hoogtepunt. Molens vormen vandaag ware erfgoedbakens in het landschap.

 • Louis Van Houtte / De Gentse tuinbouwprins uit de negentiende eeuw

  In de negentiende eeuw was de sierteler Louis Van Houtte een veelgeprezen figuur. Hij was ontdekkingsreiziger, auteur en uitgever, directeur van de Brusselse Kruidtuin, jurylid en burgemeester. In Gentbrugge richtte hij een tuinbouwbedrijf met internationale faam en dito school…

 • Jaar van het Dorp

  Themajaren waren schering en inslag in de jaren 1970. Maar de campagne van het Jaar van het Dorp raakte toch een buitengewoon gevoelige snaar. Ze leidde tot een golf van folkloristische evenementen, fel geapprecieerd door het grote publiek. Vele opiniemakers hekelden evenwel de…

 • Wie houdt van de fermette?

  De fermette is een uiting van plattelandscultuur die veel stof doet opwaaien. De plattelandsbeweging promoot deze woonvorm in de tweede helft van de twintigste eeuw omwille van de gezelligheid. Modernistische elitearchitecten reageren met afkeer. Beide groepen waken over het…

 • Vlaanderen Vlasland

  De zware leemgronden van Haspengouw, Brabant en Henegouwen, alsook de zandleemgronden van Zuid-Vlaanderen lenen zich uitermate voor de teelt van vlas. Maar het was de Leie die de vlascultuur vooral in Zuid-West-Vlaanderen verankerde. Deze rivier beschikt immers over…

 • Hoeven op land gebouwd. Historische boerderijbouw in België

  België telt vandaag nog enkele honderden boerderijen die de voorbije eeuwen tot stand zijn gekomen. Stille getuigen onlosmakelijk verbonden met hun omgeving die ons inzicht verschaffen in de levenswijze van de boeren die er woonden.

Inhoud: Centrum Agrarische Geschiedenis - Ontwerp en realisatie: LIBIS