Home > Verhalen > Identiteit en beeldvorming

Identiteit en beeldvorming

Verhalen waarbij immaterieel erfgoed centraal staat: gebruiken, taal, kunst, folklore, evenementen, vrijetijd, maatschappelijke fenomeen...

 • Mangia! Mangia! Italiaanse Belgen en hun keuken

  Pizza, lasagne en spaghetti zijn vandaag gewone, alledaagse kost. Maar dat is zeker niet altijd zo geweest. Ontdek in dit themaverhaal hoe Italiaanse arbeiders naar België zijn afgezakt en hoe hun keuken langzaam de onze ‘veroverde’ ……

 • Voor-, midden- en slotzang. De vinkensport in de Lage Landen

  Plaisante vinkenieren, den koelen mey komt aen, de bruyloft van de dieren; laet ons nae 't veld toe gaen. Het vinkje hoort men kweelen met een hoffelyk geschal; het doet ons hertje streelen naer 't jeugdig groene dal!1 De vinkensport kent een lange geschiedenis in onze streken.…

 • Een slecht imago? Beeldvorming over boeren en voedselvoorziening tijdens en na de Eerste Wereldoorlog

  De Eerste Wereldoorlog leidde ertoe dat het imago van de boer en de beeldvorming rond voedselvoorziening op een dieptepunt geraakte. Landbouwers stonden tijdens de oorlog voor velen synoniem voor woekeraars en bedriegers. Maar het waren niet alleen de boeren die hoge prijzen…

 • Kebab met mayonaise

  In 2014 is het 50 jaar geleden dat de eerste Turkse werknemers in België arriveerden. De grootscheepse migratie bracht meteen een hele nieuwe cultuur met zich mee. Zo vermengde de Turkse kebabcultuur zich met onze eetcultuur tot kebab met mayonaise! Turkije is een…

 • Pel grijze garnalen en proef de verhalen

  Garnalen, de lekkere delicatesse uit onze Noordzee, staan al eeuwenlang op het menu. Aan de kust maakten ze deel uit van de dagdagelijkse maaltijd, in het binnenland waren ze een echt luxeproduct. Onder meer de opkomst van het massaal kusttoerisme zorgde voor de echte…

 • Het witte goud

  Grondwitloof is voedsel van eigen bodem dat in het donker wordt geteeld. Het witte loof groeit uit de cichoreiwortel. Je vindt het in de winkel van september tot en met mei. De traditionele teelt gaat terug op een oude techniek om in de winter verse vitaminerijke groenten te…

 • René Delin, Neerhofschilder

  Rene Delin was een gevierd schilder uit het Brusselse, geboren in 1877. Zijn opleiding was klassiek, met veel aandacht voor natuurelementen. Maar Delin verwierf vooral faam met het schilderen van neerhofdieren. Hij maakte ontwerpen voor talloze affiches. Ooggetuigen vertelden dat…

 • Jaar van het Dorp

  Themajaren waren schering en inslag in de jaren 1970. Maar de campagne van het Jaar van het Dorp raakte toch een buitengewoon gevoelige snaar. Ze leidde tot een golf van folkloristische evenementen, fel geapprecieerd door het grote publiek. Vele opiniemakers hekelden evenwel de…

 • De melkbrigade

  Milleke, melleke, mol... doe de glazen nog eens vol! Met die slagzin veroverde de Melkbrigade begin jaren 1960 de harten van onze jeugd. Deze grootschalige promotiecampagne voor melk groeide uit tot een nooit gezien succes. Vandaag ademt dit verhaal nog steeds nostalgie uit in de…

 • Dromen van melkmeisjes

  Dit verhaal beschrijft de perceptie van het platteland vanaf de achttiende eeuw tot op heden.

Inhoud: Centrum Agrarische Geschiedenis - Ontwerp en realisatie: LIBIS