Home > Verhalen

Verhalen

De themaverhalen laten je de geschiedenis en het erfgoed van landbouw, platteland en voeding vanaf 1750 ontdekken. Elke twee maanden wordt er een nieuw onderwerp uitgediept in samenwerking met experts uit diverse werkvelden. Deze verhalen bevatten naast de tekst ook talrijke illustratiesEen simpele klik op de muis geeft bijkomende informatie over de afbeeldingen. Via het printicoontje naast elke titel kan je een klikvrije versie lezen van het themaverhaal.

De hoofdthema's landbouw en voeding, 'Leven van het Land' en 'Eten op de plank', diepen twee van de belangrijkste werkvelden van CAG uit. Voor de overzichtelijkheid zijn alle verhalen bovendien onderverdeeld in vijf themaclusters.

Hoofdthema's

Landbouw

Voeding


Themaclusters

Boer, bakker & co
Verhalen waarbij de plattelandsbewoners centraal staan: arm-rijk, jong-oud, familie, helpers, sociale verhoudingen, economische situatie, crisis, oorlog, migratie...
Middenveld en beleid
Verhalen waarbij het middenveld centraal staat: politiek, Europa, coöperaties, belangengroepen, prijskampen, markt, onderwijs...
Een rijke oogst
Verhalen waarbij planten en dieren centraal staan: akkerbouw, vee, fruit, groenten, sierkweek...
Boerderij en landschap
Verhalen waarbij gebouwen en landschappen centraal staan: architectuur, dorpen, natuur...
Verwerking en nijverheid
Verhalen waarbij industrialisering en voedselverwerking centraal staan: afgeleide producten, bewaring, transport, distributie, machines, motorisatie, technologie...
Eetcultuur
Verhalen waarbij gastronomie centraal staat: koks, afgewerkte producten, eetpatronen, feestmalen...
Identiteit en beeldvorming
Verhalen waarbij immaterieel erfgoed centraal staat: gebruiken, taal, kunst, folklore, evenementen, vrijetijd, maatschappelijke fenomen...
 
Klik door naar het overzicht van alle verhalen.

Inhoud: Centrum Agrarische Geschiedenis - Ontwerp en realisatie: LIBIS