Home > Over ons > Partners

Partners

Het Centrum Agrarische Geschiedenis vzw (CAG) werd opgericht in 2000-2001. De initiatiefnemers van het eerste uur waren Cera, Boerenbond en KU Leuven. CAG is door de Vlaamse overheid erkend als expertisecentrum voor het agrarisch erfgoed in Vlaanderen. 

Boerenbond

Boerenbond

Boerenbond is actief in de agrarische sector als beroepsorganisatie voor landbouwers en tuinbouwers in hoofd- of nevenberoep. Het is de grootste landbouworganisatie in Vlaanderen en Duitstalig België.

De activiteiten van Boerenbond situeren zich op vijf domeinen: belangenbehartiging, vorming en voorlichting, dienstverlening, vertegenwoordiging en samenwerking inzake productie, toelevering en afzet.

www.boerenbond.be 

 

Cera

CeraCera is een coöperatieve financiële groep, die haar oorsprong vindt in het ideeëngoed van Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Aan het einde van de negentiende eeuw bond hij de strijd aan tegen armoede op het platteland.

In 1892 werd in België de eerste coöperatie opgericht waaruit later CERA Bank zou groeien. In juni 1998 fusioneerde CERA Bank met Kredietbank en ABB Verzekeringen tot KBC. Vandaag groepeert Cera de aandelen van de vroegere vennoten van CERA Bank en van nieuw toegetreden vennoten en herbront de ‘oude’ coöperatieve waarden.

www.cera.be

 

KU Leuven

KU LeuvenDe KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Zij is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. Zij werkt hiervoor actief samen met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland. 
 

www.kuleuven.be

 

Vlaamse overheid

In 2006Vlaamse Overheid-2007 verwierf CAG een officiële plaats in het Vlaamse erfgoedlandschap: de Vlaamse overheid erkende het Centrum binnen het decreet op de volkscultuur.
 
Het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet uit 2008 bood nieuwe kansen om de werking van CAG te verankeren, uit te breiden en te verdiepen. Als één van de eerste erfgoedorganisaties maakte CAG de overstap naar het nieuwe decreet en werd het erkend als landelijk expertisecentrum met als focus het 'agrarisch erfgoed' in Vlaanderen.
 

www.vlaanderen.be

Inhoud: Centrum Agrarische Geschiedenis - Ontwerp en realisatie: LIBIS