Home > Over ons > ICAG

ICAG

Het Interfacultair Centrum voor Agrarische Geschiedenis (ICAG) van de KU Leuven is een onderzoekscentrum, opgericht in 2001. ICAG heeft tot doel lopend en nieuw wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen, te stimuleren en lanceren inzake de geschiedenis van landbouw, platteland en voedingsketen in Vlaanderen (negentiende - twintigste eeuw) binnen de nationale en internationale context.

Als trefpunt van specialisten uit meerdere wetenschapsdisciplines geeft ICAG de prioriteit aan comparatief multidisciplinair en interdisciplinair onderzoek dat een nieuw licht werpt op de historische en recente, actuele mutaties op het platteland en in de voedselketen. Daarbij wordt de invloed van diverse variabelen bestudeerd, onder meer bodem, landschap, ruimtelijke inrichting, landbouwwetenschap en -techniek, demografie, economie, overheidsbeleid, publieke beeldvorming, ideologieën, sociale bewegingen enzovoort.

ICAG organiseert elk academiejaar een seminariereeks en studiedag voor een breed publiek, alsook congressen en colloquia.

Meer informatie over ICAG is te vinden op de website www.kuleuven.be/icag/  

ICAG-seminariereeks 2017

Salons van het Atrechtcollege I Naamsestraat 63 I 3000 Leuven

12u - 14u

 

Vrijdag 3 maart

 

‘Voedselkwaliteit en -veiligheid sinds 1950:
Maatschappelijke issues, controverse en nieuwe voedseltechnologieën’

Filip Degreef (VUB)

-

Uitnodiging


Gelieve in te schrijven voor woensdag 1 maart via kristel.janssens@icag.kuleuven.be

 

 

 Donderdag 27 april

 

'Bomen zijn waardevolle bijkomstigheden.
Stedelijk groen in beleid en beleving, 1859-1973'

dr. Bart Tritsmans (VAi)

-

 Vrijdag 16 juni

 

'Main architectural issues for the modernization
of Belgian farms in the 19th century'

Christine Roels (ULB)

-

 Donderdag 26 oktober

 

'Strijden tegen hongersnood in bezet Nederland:
De Hongerwinter 1944-45'

Ingrid de Zwarte (UvA)

 -

 Donderdag 14 december

 

'Verduurzaming van het agro-voedingssysteem:
focus op belang van systeemdenken en transformatief leren'

dr. Fleur Marchand (ILVO)

 

Voorbije ICAG-seminaries

De presentaties van de voorbije ICAG-seminariereeksen (vanaf 2011) zijn online beschikbaar op de pagina ICAG-seminaries.

 

Inhoud: Centrum Agrarische Geschiedenis - Ontwerp en realisatie: LIBIS