Home > Over ons > Bestuurs- en adviesorganen

Bestuurs- en adviesorganen

Raad van Bestuur

 • Voorzitter: Joris Relaes - onderzoekseenheid Bio-economie KU Leuven en administrateur-generaal ILVO
 • Bestuurder: Prof. dr. Jan De Maeyer - Directeur KADOC - KU Leuven
 • Bestuurder: Frans De Wachter - Directeur VLAM
 • Bestuurder: Christian Stivigny - Directeur Landelijke Gilden
 • Bestuurder: Matthieu Van Hove - Directeur Cera
 • Bestuurder: Jules Van Liefferinge - Secretaris-generaal Departement Landbouw en Visserij
 • Bestuurder: Peter van Bossuyt - Directeur Boerenbond
 • Bestuurder: Prof. dr. Leen Van Molle - KU Leuven, onderzoekseenheid MoSa (Moderniteit en Samenleving 1800-2000)
 • Secretaris: Prof. dr. Yves Segers - Coördinator CAG en ICAG, KU Leuven

 

Algemene vergadering 

Alle leden van de Raad van Bestuur zetelen in de Algemene vergadering, alsook:

 • Steven De Waele - Conservator MOT
 • Vic Goedseels, ere-algemeen beheerder KU Leuven
 • Prof. dr. Wouter Saeys, faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen, onderzoekseenheid: Mechatronica, Biostatistiek en Sensoren
 • Anne-Marie Vangeenberghe - Woordvoerder Boerenbond
 • Hilde Schoefs - Conservator Openluchtmuseum Bokrijk

 

Adviesraad

Om de wisselwerking en samenspraak met alle actoren van het agrarisch erfgoed in Vlaanderen te verdiepen startte CAG in 2008 met een adviesraad. Bedoeling is om minstens eenmaal per jaar samen te komen en met deze groep te reflecteren over de kansen en knelpunten van het agrarisch erfgoed in Vlaanderen en te bekijken welke rol het CAG op dat vlak kan opnemen, op korte en lange termijn.

Leden (samenstelling 2014 - 2015)

 • Caroline Audoor, diensthoofd KVLV
 • Katrien Boeraeve, coördinator Plattelandsklassen vzw
 • Giel Boey, voorzitter Groene Kring
 • Jacques Collen, voorzitter ASG (Academie Streekgebonden Gastronomie)
 • Karl Cordemans, archeoloog VLM (Vlaamse Landmaatschappij)
 • Sebastiaan De Coninck, erfgoedconsulent Comeet (Erfgoedcel Meetjesland)
 • Jo De Cuyper, conservator Museum Aarschot
 • Karel Dendooven, stafmedewerker Herita
 • Joke Gilles, projectcoördinator Streekproducten Vlaams-Brabant
 • Rebecca Gysen, coördinator erfgoedbeleid Erfgoedcel Leuven
 • Karel Haustraete, vrijwilliger SIWE (Steunpunt Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed)
 • Davy Jacobs, conservator Jenevermuseum Hasselt
 • Evelien Janssens, coördinator Regionaal Landschap Noord-Hageland
 • Isabel Maene, directeur Beleidsdomein/Departement Landbouw en Visserij
 • Nicolas Mazeure, bestuurssecretaris erfgoed, dienst Erfgoed Provincie Vlaams Brabant
 • Marin Menu, restaurateur Karrenmuseum Essen
 • Laure Messiaen, coördinator LECA (Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag)
 • Lieve Opsteyn, erfgoedcoördinator Erfgoedcel Haspengouw
 • Maarten Jacobs, conservator ’t GROM (Groentemuseum Sint-Katelijne Waver)
 • Barbara Temmerman, coördinator Heemkunde Vlaanderen
 • Staf Van den Bergh, Steunpunt Levend Erfgoed vzw
 • Ann Van Nieuwenhuyse, conservator MIAT (Museum voor Industriële Archeologie en Techniek)
 • Gregory Vercauteren, stafmedewerker FARO
 • Tijl Vereenooghe, coördinator ETWIE (Expertisecentrum voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed)
 • Nathalie Vernimme, erfgoedonderzoeker Agentschap Onroerend Erfgoed, Vlaamse overheid
 • Jolien Verroeye, erfgoedcoördinator POLS (Platform Omgeving Leie/Schelde)
 • Lutgart Vrancken, conservator Suikermuseum Tienen 

 

Klankbordgroepen

De basiswerking van CAG concentreert zich op vijf onderscheiden werkvelden die sinds 2012 worden opgevolgd en ondersteund vanuit een klankbordgroep. De samenstelling van de verschillende klankbordgroepen ziet er als volgt uit:

Klankbordgroep ICE en Mondelinge Geschiedenis

 • Rob Belemans, FARO
 • Chantal Bisschop, CAG
 • Peter Heyrman, KADOC KU Leuven
 • Ellen Janssens, tapis plein
 • Karel Lhermitte, Landelijke Gilden
 • Laure Messiaen, LECA
 • Yves Segers, CAG
 • Valerie Vermassen, Familiekunde Vlaanderen
 • Jolien Verroeye, Platform Omgeving Leie/Schelde (POLS)

 

Klankbordgroep Voeding

 • Liesbeth Inghelram, Bakkerijmuseum
 • Davy Jacobs, Nationaal Jenevermuseum
 • Sarah Luyten, CAG
 • Nicolas Mazeure, Provincie Vlaams-Brabant
 • Pieter Neirinckx, MIAT
 • Raf Schepers, Openluchtmuseum Bokrijk
 • Peter Scholliers, VUB
 • Yves Segers, CAG
 • Maarten Jacobs, ’t GROM
 • Hendrik Vandeginste, Heemkunde Vlaanderen
 • Bert Woestenborghs, CAG

 

Klankbordgroep Roerend erfgoed, focus landbouwcollecties

 • Johan David, oud-conservator MOT
 • Steven De Waele, MOT
 • Maarten Huybrechts, Boerenbond
 • Marijn Menu, Karrenmuseum
 • Raf Schepers, Openluchtmuseum Bokrijk
 • Yves Segers, CAG
 • Johan Vansteenkiste, Provinciale Collectie Domein Bulskampveld
 • Bert Woestenborghs, CAG

 

Klankbordgroep erfgoedbank Het Virtuele Land

 • Roxanne Weyns, LIBIS
 • Diantha Osseweijer, CAG
 • Luc Schokkaert, KADOC, KU Leuven
 • Yves Segers, CAG
 • Rony Vissers, Packed
 • Bram Wierckx, FARO
 • Romaine, Wikimedia België
 • Mark Dusar, Erfgoed Haspengouw

 

Klankbordgroep Educatie

Deze klankbordgroep bestaat uit Femke Paulussen (CAG), leerkrachten secundair onderwijs en docenten uit het hoger onderwijs. De samenstelling wisselt naargelang het thema dat wordt behandeld in het educatieve materiaal.

In 2016 zal worden samengewerkt met leerkrachten en docenten techniek en aardrijkskunde in het kader van het te ontwikkelen materiaal voor deze vakken voor de eerste graad. Voor het lesmateriaal voor de tweede graad wordt een beroep gedaan op enkele leerkrachten en docenten natuurwetenschappen. Daarnaast wordt ook overleg gepleegd met experten uit de land- en tuinbouwsector en wetenschappelijke instellingen om het didactisch materiaal voor de derde graad af te toetsen.

Inhoud: Centrum Agrarische Geschiedenis - Ontwerp en realisatie: LIBIS