De winkel om de hoek

Iedereen kent ze wel: de bakker, slager of kruidenier om de hoek. Of die voedingswinkels nieuw zijn of al generaties aanwezig, ze kleuren de buurt. Sinds de Tweede Wereldoorlog deden zich tal van maatschappelijke evoluties voor die een impact hadden op de voedselverkoop bij buurtwinkels. Zo groeide de afstand tussen gezinsleven en werk. Ook de mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding had een invloed op de aankooppatronen. De verhoogde mobiliteit had een impact op het assortiment voedingswaren, alsook op de bereikbaarheid van winkels. En de toenemende reglementering zorgde voor een andere houding tegenover personeel, voedselveiligheid en kwaliteit.

Dit themaverhaal verkent die 65 jaar (Antwerpse) winkelgeschiedenis vanuit het perspectief van de lokale winkelier. Het is gebaseerd op het gelijknamige project van het MAS, waarbij men samen met vrijwilligers (‘Winkelverkenners’) in totaal 57 Antwerpse winkeliers interviewden over vroeger en nu.

Beeld © MAS – foto Sanne De Wilde

Door Sofie De Ruysser, 2017

Inhoud: Centrum Agrarische Geschiedenis - Ontwerp en realisatie: LIBIS