Voor-, midden- en slotzang. De vinkensport in de Lage Landen

Plaisante vinkenieren,
den koelen mey komt aen,
de bruyloft van de dieren;
laet ons nae 't veld toe gaen.
Het vinkje hoort men kweelen
met een hoffelyk geschal;
het doet ons hertje streelen
naer 't jeugdig groene dal!1

De vinkensport kent een lange geschiedenis in onze streken. De vroegste vermelding van een dergelijke zangwedstrijd
dateert al van 1595. Hoe is het spel ontstaan? En waarom worden hiervoor vinken ingezet?
In dit themaverhaal ontdek je wat vinkenzetten is en hoe het spel uitgroeide tot een ware rurale volkstraditie.

1 Bron: Florimond van Duyse, Het oude Nederlandsche lied. Eerste deel. Martinus Nijhoff / De Nederlandsche Boekhandel, Den Haag / Antwerpen 1903, vers 1

Door Diantha Osseweijer

Inhoud: Centrum Agrarische Geschiedenis - Ontwerp en realisatie: LIBIS