Taart? Taart!

Er zijn vandaag weinig gelegenheden waarbij er geen taart wordt gegeten. Bij ieder feest hoort taart, maar het kan ook bij droeve gebeurtenissen op tafel komen. Taart kan zelfs gewoon uit ‘goesting’.

Dat is ooit anders geweest. Taart was tot 1920 een luxeproduct dat alleen op zeer rijke tafels verscheen. Nadien evolueerde het tot een bijna alledaags product. Die evolutie maakt dat veel, maar niet alle taarttradities relatief jong zijn.

Door Greet Draye, 2016

Inhoud: Centrum Agrarische Geschiedenis - Ontwerp en realisatie: LIBIS