175 jaar bemestingsleer en 70 jaar Bodemkundige Dienst van België: over de verspreiding van bemestingskennis

2015 is uitgeroepen tot het internationale jaar van de bodem. De mens bewerkt al eeuwenlang de bovenste grondlaag van de aarde met het doel die meer vruchtbaar te maken en zo voldoende voedsel te produceren. In de negentiende en vooral in de twintigste eeuw evolueerde het denken over de ‘juiste’ manier van het bemesten van de bodem erg sterk. Dit verhaal belicht het ontstaan van de moderne, minerale bemestingsleer en de minerale meststoffen in de negentiende eeuw. Ook de komst van de eerste perceelsspecifieke bemestingsadviezen, de oprichting van de Bodemkundige Dienst van België (1945) en de ontwikkelingen op vlak van bemesting na de Tweede Wereldoorlog komen aan bod. Dit alles wordt belicht vanuit een nationaal en internationaal landbouw- en bodemkundig netwerkkader.

Door Hanne De Winter, 2015

Inhoud: Centrum Agrarische Geschiedenis - Ontwerp en realisatie: LIBIS