Een slecht imago? Beeldvorming over boeren en voedselvoorziening tijdens en na de Eerste Wereldoorlog

De Eerste Wereldoorlog leidde ertoe dat het imago van de boer en de beeldvorming rond voedselvoorziening op een dieptepunt geraakte. Landbouwers stonden tijdens de oorlog voor velen synoniem voor woekeraars en bedriegers. Maar het waren niet alleen de boeren die hoge prijzen vroegen of fraudeerden met levensmiddelen. Ook handelaars, bakkers en slagers pleegden bedrog. Maar uiteraard was niet elke boer of bakker oneerlijk.

In dit verhaal belichten we de oorzaken van de negatieve beeldvorming en hoe de publieke opinie beïnvloed werd door de pers. De acties van landbouworganisaties ter verdediging van de boeren worden uitvoerig besproken. In het laatste hoofdstuk komt de naoorlogse perceptie aan bod. Het verhaal is verrijkt met een mooie collectie spotprenten.

Door Brecht Demasure, 2016

Inhoud: Centrum Agrarische Geschiedenis - Ontwerp en realisatie: LIBIS