Home > Herinnering: uitnodiging derde Contactdag

Herinnering: uitnodiging derde Contactdag

Contactdag

Verzamelaars Vic en Marcel Peumans uit Riemst voor één van hun collectiestukken. Ze hebben een grote agrarische erfgoedcollectie die op regelmatige basis actief in de kijker wordt gezet © CAG

"Het kaf en het koren"

Over de toekomst van agrarische collecties

vrijdag 29 mei |Smoufelbeekhoeve, Maldegem

 

Objecten zoals een ploeg, ontromer, beerkar en slachtmes illustreren en documenteren de veranderingen doorheen onze landbouwgeschiedenis. Ze zijn dan ook waardevol om te bewaren en door te geven aan de jongere generaties. Vandaag bevinden zich in Vlaanderen en Brussel talrijke grote en kleine collecties met enorm veel werktuigen en machines die dit verhaal van het platteland, en de boer in het bijzonder, brengen. Door de diversiteit en omvang is het voor de beheerders vaak onmogelijk om alles te behouden, laat staan nieuwe stukken op te nemen. Onderbouwde en ingrijpende keuzes dringen zich op.

De collectie staat daarenboven niet op zichzelf. Een goede presentatie en ontsluiting zorgt ervoor dat mensen zich meer betrokken voelen en er op een actieve manier mee aan de slag gaan. Hierdoor ontstaat een boeiende wisselwerking tussen de collectie en de bezoeker. Het is dan ook van belang dat dit op een adequate manier gebeurt met aandacht voor de huidige tendensen in het erfgoedlandschap. Zo blijft het agrarisch erfgoed in beeld en verdwijnt het landbouwverhaal niet naar de achtergrond.

Via deze Contactdag wil het Centrum Agrarische Geschiedenis dieper ingaan op de kansen van dit rijke erfgoed en concrete tips en hulpmiddelen aanreiken. In de voormiddag schetsen experten uit Vlaanderen en Nederland de laatste tendensen inzake waardering, selectie, bewaring en ontsluiting van landbouwcollecties. In de namiddag worden drie voorbeelden uit de praktijk voorgesteld. Deze drie sessies bieden bovendien de kans om concrete problemen en andere vragen voor te leggen aan de aanwezige experten. Een bezoek aan de collectie van het Landbouwmuseum Smoufelbeekhoeve behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Graag verwelkomen we jou op deze derde Contactdag van de Erfgoedgemeenschap Landbouw, Platteland en Voeding. Een uitgelezen moment om te netwerken en ervaringen en tips uit te wisselen met andere erfgoedzorgers, -beheerders en geïnteresseerden.

Praktisch

Smoufelbeekhoeve | Donkstraat 59 | 9900 Maldegem|www.smoufelbeekhoeve.be
(routebeschrijving)

Wegwijzer openbaar vervoer

Om met het openbaar vervoer naar de Smoufelbeekhoeve te reizen zijn er de volgende opties vanaf het treinstation van Brugge: Belbus 185, halte Poermolen; of Lijn 58, halte De Swaeflaan, en dan nog 1,3 km stappen; of Lijn 58S (sneldienst), halte Sijsele ziekenhuis, en dan nog 1,5 km stappen. Een overzicht is ook te vinden op www.maldegem.be/openbaar-vervoer.

Gelieve in te schrijven vóór 22 mei via kristel.janssens@cagnet.be.

Plaatsen zijn beperkt. Deelnameprijs is €10 (incl. koffie, lunch en documentatiemap).
Bedrag te storten op rekeningnummer BE65 4310 7610 9196 met vermelding van uw naam en
'Contactdag 29 mei’.

Contact

Centrum Agrarische Geschiedenis | Atrechtcollege | Naamsestraat 63 |3000 Leuven
Bert Woestenborghs | tel. 016 32 35 48 | bert.woestenborghs@cagnet.be.

Programma

09u30                                Ontvangst met koffie

10u00                                Welkom
                                            Prof. dr. Yves Segers, coördinator Centrum Agrarische Geschiedenis

10u10                                ‘Agrarische collecties in Vlaanderen. Stand van zaken’
                                            Bert Woestenborghs, stafmedewerker Centrum Agrarische Geschiedenis

10u40                                ‘Op de museale weegschaal. Waarderingsmethodiek van erfgoedcollecties’
                                            Drs. Tessa Luger, wetenschappelijk medewerker,
                                            Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amsterdam

11u20                                 ‘Lusten onze bezoekers stroop en tractoren? Het ontvangen
                                             van bezoekers in theorie en praktijk’
                                            
Paul Bailleul, zaakvoerder Bailleul Ontwerpbureau

12u00                                 Lunch met mogelijkheid tot plaatsbezoek en rondleiding
                                             in landbouwmuseum Smoufelbeekhoeve
                                            Jaak Vannevel, collectiebeheerder Smoufelbeekhoeve

13u30                                 Praktijkvoorbeelden

                                             
Sessie 1 - ‘In boerenhanden. Inventarisatie landbouwcollectie Stekene.'
                                              Registreren, inventariseren en fotograferen van landbouwobjecten
                                              Paul De Schepper, vrijwilliger Landbouwmuseum Stekene
                                              Ode De Zutter, coördinator Erfgoedcel Waasland

                                              Sessie 2 - ‘Terug in handen. Landbouwcollectie Leiedal herbestemd.’
                                              Het traject van waardering tot herbestemming van de collectie
 
                                              Livia Snauwaert, depotconsulent registratie provincie West-Vlaanderen
                                              Tijs De Schacht, coördinator Erfgoedcel Zuidwest

                                              Sessie 3 - ‘Op het goede spoor. Restauratie van landbouwkarren en -wagens.’
                                              Behoud en beheer van landbouwvoertuigen aan de hand van een
                                              concrete restauratiecase 

                                              Marin Menu, collectiebeheerder Karrenmuseum Essen

15u45                                 Slotbeschouwing
                                            Anneke Lippens, diensthoofd Transversale Cel Cultuur provincie Oost-Vlaanderen

16u00                                 Afsluitende drink
                                          


Deze activiteit is een organisatie van Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) in
samenwerking met Erfgoedcel Meetjesland.

Logos

 

 

 

Inhoud: Centrum Agrarische Geschiedenis - Ontwerp en realisatie: LIBIS