Home > Over ons > Team > Bert Woestenborghs > Publicaties Bert Woestenborghs

Publicaties Bert Woestenborghs

2016

 • Woestenborghs B., ‘Voor de vruchten van het land. Situering van de Vlaamse landbouw in de eerste helft van de 20e eeuw’, in: Twee koeien en een half paard. Landbouw in Lokeren, 1900-1960, Lokeren, 2016, p. 10-27.

2015

 • Woestenborghs B. en Claes C., Met vlag en gilde. Banistiek van de landelijke beweging in het Waasland, Tentoonstellingscatalogus. Sint-Niklaas, 2015.

 • Woestenborghs B., Met het oog op de markt. Ontstaan, evolutie en stopzetting van de melkquota, 1984-2015, Leuven, 2015.

 • Woestenborghs B., ‘Schoone cloecke peerden van grooten prijs’. Het Belgisch Trekpaard als landbouwwerkkracht’, in: Eos Memo, 13, 2015.

 • Woestenborghs B., ‘Boeren op rijke grond. Landbouw(mechanisering) in België en Haspengouw, 1880-2000’, in: Binnen bij boeren, bakkers en brouwers. Zes lezingen gebundeld, Sint-Truiden, 2015.

2014

 • Demasure, B. en Woestenborghs, B., Terug in handen. Collectieregistratie en –evaluatie van het Landbouwmuseum Leiedal (Kortrijk), Leuven (Centrum Agrarische Geschiedenis), 2014.
  Lees online.

2013

 • Woestenborghs, B., Mensen en machines. Geschiedenis van het loonwerk en de toelevering van de landbouw in België. Nationale Centrale Landbouw-Service/Agro-Service, 1961-2012. Brussel, 2013.

 • Woestenborghs, B., Des hommes et des machines. Histoire de l’entreprise de travaux agricoles et de l’agrofourniture en Belgique. Centrale Nationale Agro-Service/Landbouw-Service, 1961-2012. Bruxelles, 2013.

2012

 • Woestenborghs, B., 'Een verborgen geschiedenis? Gesloten erfgoecollecties van landbouw en voeding digitaal ontsloten' in: Museumpeil. Vakblad voor museummedewerkers in Vlaanderen en Nederland, 38(2012), najaar 2012, 48-49.

 • Woestenborghs, B., 'Statisch of dynamisch? De Belgische landbouw op een keerpunt' in: Luyten S. en Segers Y. Eds., Het Vlaamse platteland in de fifties. Leuven, 2012, p. 133-179.

2010

 • Woestenborghs, B., 'Boerenzoon, de ruitersport is uw sport! Priester André De Mey (1907-1980) en zijn betekenis voor LRV en BWP' in: Equitime, 55 (2010), nr. 5, 54-58.

 • Woestenborghs, B., 'Mechanisatie' in: Boeren voor Vlaanderen. 125 jaar landbouwbeleid. Brussel, 2010.

2007

 • Woestenborghs, B., 'Mechanisering in de Belgische landbouw, 1800-1970/La mécanisation dans l'agriculture belge, 1800-1970' in: Martens E. red.,Agriculturen/Agricultures. Filmarchief DVD's. Brussel, 2007, p. 10-51.

 • Woestenborghs, B., De grote volte. Geschiedenis van de Landelijke Rijverenigingen (LRV), 1937-2006. Leuven, 2007.

2005

 • Woestenborghs, B., Veldwerk/Denkwerk. Agrarisch erfgoed in Vlaanderen: stand van zaken en analyse, Leuven (Centrum Agrarische Geschiedenis), 2005.
  Lees online.

 • Woestenborghs, B., 'Veldwerk/Denkwerk. Agrarisch erfgoed in Vlaanderen: stand van zaken en analyse', in: Mores. Tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen. 6 (2005), nr. 4, p. 25-29.

 • Woestenborghs, B., Hermans, R. en Segers, Y. In het spoor van Demeter. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen K.U.Leuven, 1878-2003. Leuven, 2005.

2004

 • Woestenborghs, B. en Segers, Y. Pizzabomen en paarse koeien. Wandelgids tentoonstelling 9/9 - 11/11/2004. Leuven, 2004.

 • Niesten, E., Raymaekers J., Segers, Y. en Woestenborghs, B., België kookt! De eeuw van Cauderlier, 1830-1930. Leuven, 2004. Ook verschenen als La Belgique cuisine! Le siècle de Cauderlier, 1830-1930. Leuven, 2004.

1999

 • Woestenborghs B., ‘De Vlaamse seizoenarbeiders in Frankrijk van 1870 tot 1970’, in: Morelli A. red., Belgische emigranten. Oorlogsvluchtelingen, economische emigranten en politieke vluchtelingen uit onze streken van de 16de eeuw tot vandaag, Berchem, 1999, p. 194-212.

 • Woestenborghs B., ‘Vlaamse seizoenarbeiders in Noord-Frankrijk’, 1880-1970, in: De Franse Nederlanden/Les Pays-Bas Français, Jaarboek 1999, p. 97-113.

1998

 • Woestenborghs, B., 'Les travailleurs saisonniers Flamands en France de 1870 à 1970', in: Morelli A. ed. Les émigrants belges. Réfugiés de guerre, émigrés économiques, réfugiés politiques ayant quitté nos régions du XVIème siècle à nos jours. Bruxelles, 1998, p.205-212.

1994

 • Woestenborghs, B.Van aankoopafdeling tot klantenkring :geschiedenis van de coöperatieve klantenstructuur in AVEVE. Leuven, 1994.

 • Woestenborghs B., ‘Le “Musée des Français”, un musée consacré aux travailleurs saisonniers Flamands en France de 1870 à 1970’, in: Migrance, 1994, themanr. België, p. 86-90.

1993

 • Woestenborghs, B.Vlaamse arbeiders in de vreemde, of hoe in de 19e en 20e eeuw Vlaamse seizoenarbeiders elders hun brood moesten verdienen, Gent, 1993.

Inhoud: Centrum Agrarische Geschiedenis - Ontwerp en realisatie: LIBIS