Home > Onderzoeksbronnen > Rapporten

Rapporten

Hieronder vind je de diverse rapporten die CAG in het verleden heeft uitgebracht.

Eindrapport 'Agrarische erfgoedcollecties in West-Vlaanderen (2014-2016)', 2016 (pdf - 1.6 MB)

Rapport 'Registratie en waardering van de Provinciale collecties Bulskampveld. Deelcollectie landbouw en voeding', 2016 (pdf - 1.9 MB)

Rapport 'Tiense suiker en de IJzerenweg. Inhoudelijk vooronderzoek', 2016 (pdf - 0.8 MB). Deze studie maakt deel uit van een breder project ‘Tiense suiker en de IJzerenweg’, onder coördinatie van Regionaal Landschap Zuid Hageland, in samenwerking met de Tiense Suikerraffinaderij en Stad Tienen.

Rapport 'Registratie en collectie-evaluatie van het Openluchtmuseum Bachten de Kupe (Izenberge)', 2016 (pdf - 8.3 MB)

Rapport 'Registratie en evaluatie van de landbouwcollectie Waregem', 2015 (pdf - 1 MB)

Handleiding WOI op 't Erf. Hoe ga ik aan de slag om mijn boerderijgeschiedenis te reconstrueren? Focus West-Vlaanderen, 2015 (pdf - 3 MB)

Rapport 'In kannen en kruiken. Collectieregistratie van het Museum van de Belgische Brouwers (Brussel)', 2015 (pdf - 1,2 MB)

Rapport 'Land van Streuvels. Inhoudelijk vooronderzoek', 2015 (pdf - 2,7 MB)

Eindrapport 'Terug in handen. Collectieregistratie en -evaluatie van het Landbouwmuseum Leiedal (Kortrijk)', 2014 (pdf - 1,6 MB)

Rapport 'Tielts Plateau': 'Bouwstenen voor een regionale landbouwidentiteit. Een (kleine) geschiedenis van de landbouw en enkele boerderijen in het Tielts Plateau', 2014 (pdf - 3 MB)

Rapport 'Inhoudelijk vooronderzoek Trimaarzate en Guldenspoorpad' , 2014 (pdf - 2,6 MB)

Rapport 'Traject Voeding. Het erfgoed van eten en drinken in Vlaanderen en Brussel. Stand van zaken en analyse', 2014 (pdf - 5,8 MB)

In 2013 voltooide het Karrenmuseum Essen het onderzoeksproject ‘Inventarisatie en typologering van de bespannen landbouwvoertuigen in Vlaanderen'. Het resulteerde in een uitgebreide excel-database en een overzicht van de typologische groepen. De database en hiërarischische boomstructuur zijn te raadplegen via de website van het Karrenmuseum. CAG werkte samen met het Karrenmuseum voor een virtuele ontsluiting van de database via onze erfgoedbank.

Eindrapport 'In en uit het Hageland. Arbeidsmigratie 1850 - 2010', 2013. Een studie uitgevoerd in opdracht van Projectvereniging Erfgoedregio Hageland (pdf - 5,95 MB)

Eindrapport 'Evolutie van de landbouw in het Landschapspark Bulkskampveld', 2013. Een studie in opdracht van de provincie West-Vlaanderen (pdf - 6,84 MB)

Beleidsdomein Landbouw en Visserij, 'Goed geboerd. Een portie landbouw op je bord!', 2012. Ontwikkeld naar aanleiding van 50 jaar Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (externe link - pdf)

'Handleiding bij digitaliseren', 2012. Ontwikkeld voor Erfgoedplus naar aanleiding van het project Groetjes uit het Pajottenland en de Zennevallei (pdf - 2,2 MB)

'Handleiding voor mondelinge geschiedenis interviews', 2011 (pdf - 962 KB), ontwikkeld naar aanleiding van het project Heuvelland,landbouwers op rust

'Sociaal-economische streekstudie Midden- en Zuid-West-Vlaanderen 1840-1970', 2011 (pdf - 5,7 MB)

'Quickscan onroerend vlaserfgoed in de Mandelvallei', 2007 (pdf - 1,2 MB)

'Binnen Bij Boeren', 2007 (pdf - 5,8 MB)

Eindrapport 'Veldwerk/Denkwerk. Agrarisch erfgoed in Vlaanderen: stand van zaken en analyse in 2005', 2005 (pdf - 1,4 MB)

Inhoud: Centrum Agrarische Geschiedenis - Ontwerp en realisatie: LIBIS