Home > Onderzoeksbronnen > Documentatie

Documentatie

Hieronder vind je een overzicht van de documentatie van de diverse vormings-, contact- en studiedagen die CAG de voorbije jaren heeft georganiseerd.

Presentaties, folder en sfeerfoto's Infonamiddag voor malende molenaars, op 14 januari 2017 in het Huis van de Polyfonie in Heverlee (Adbij van Park) (zip - 8.2 MB)

Presentaties en verslag Domein 4-Overleg (D4O), op 24 november 2016 (zip - 9.5 MB)

Presentaties studiedag 'De hand aan de ploeg. Studiedag waarderen en herbestemmen van agrarische erfgoedcollecties in West-Vlaanderen', op 1 december 2016 in het Vlaams Huis van de Voeding in Roeselare (zip - 5 MB) 

Presentaties, verslag en sfeerbeelden Contactdag 'Collectie ∞ Traditie. Een ontmoeting tussen immaterieel en roerend erfgoed', op 27 mei 2016 in het Kasteel van het domein Bokrijk (zip - 22 MB)

Presentaties Plattelandsacademie Landelijke Gilden ‘Landbouw en voeding tijdens WOI’ op 2 december 2015 in het Vlaams Huis van de Voeding te Roeselare (zip - 7 MB)

Presentaties Inspiratiedag landbouw, voeding en Eerste Wereldoorlog 'WOI in de kijker. Verras je publiek' op 27 november 2015 in de Academie Regio Tienen (ART) te Tienen (zip - 17 MB)

Presentaties, verslag en sfeerbeelden Vormingsdag 'To eat or not to eat' op 21 september 2015 in het Brouwershuis te Brussel (zip - 18 MB)

Presentaties, verslag en sfeerbeelden Contactdag '"Het kaf en het koren" Over de toekomst van agrarische collecties' op 29 mei 2015 op de Smoufelbeekhoeve te Maldegem (zip - 16,4 MB)

Presentaties studiedag '30 jaar melkquotum: begin of einde van een gouden tijdperk?' op 27 maart 2015 bij het ILVO te Melle (zip - 4,3 MB)

Presentaties vormingsmoment 'WOI op 't erf' op 27 november 2014 te Beauvoorde (Walhoeve): 'Landbouw en voeding op het erf tijdens WOI. Leven op het platteland in (onbezet) België' door Brecht Demasure (CAG) (pdf - 4,3 MB) en  ' Hoe ga ik zelf aan de slag om mijn geschiedenis te reconstrueren?' door Sarah Luyten (CAG) (pdf - 14 MB)

Presentaties en sfeerbeelden Inspiratiedag 'De Groote Vlucht. Over boeren, vissers en brouwers tijdens WOI, 10 oktober 2014 in het Miummm, Roeselare (zip - 23 MB)

Presentaties, verslag en sfeerbeelden Contactdag ICE 'Op het veld, in de keuken', 2014 in het STUK Kunstencentrum, Leuven (zip - 21 MB)

Presentaties, verslag en sfeerbeelden Inspiratie- en Contactdag Voeding, 2013 in het Museum aan de Stroom, Antwerpen (zip - 18,9 MB)

Presentaties, verslag en sfeerbeelden Contactdag WOI in Dendermonde, 2012 (zip - 16 MB)

Presentaties en sfeerbeelden De smaak van thuis is (erf)goed - Week van de Smaak 2012 (zip - 14 MB)

Presentaties, verslag en sfeerbeelden Studiedag 'Wat eten we morgen? over graan en aardappelen' (zip - 10 MB)

Inhoud: Centrum Agrarische Geschiedenis - Ontwerp en realisatie: LIBIS