Home > Onderzoeksbronnen > Bibliotheek

Bibliotheek

bibliotheekHet Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) heeft een kleine, maar gespecialiseerde bibliotheek, toegankelijk voor geïnteresseerde onderzoekers. Vanzelfsprekend ligt de focus van de collectie op de geschiedenis van landbouw en voeding gedurende de laatste twee eeuwen. Ze bevat monografieën, thesissen, overzichtspublicaties, brochures en gelegenheidsdocumenten. Ook een kleine tijdschriften- en filmcollectie is aanwezig. De collectie is online raadpleegbaar via LIMO als deelcollectie van de KU Leuven.

Bezoekers kunnen de bibliotheek consulteren na afspraak met Bert Woestenborghs.

Boeken, brochures, tijdschriften en films zijn geordend op nummer. Het spreekt vanzelf dat iedereen deze orde respecteert. Er worden geen werken ontleend.

In heel beperkte mate kunnen kopies worden gemaakt van rechtenvrije publicaties. Eventueel kan een enkele bladzijde worden ingescand. In principe bedraagt de vergoeding hiervoor 10 cent per kopie/scan. 

 

 

Foto: Pieter Baert © Erfgoedcel Leuven

Inhoud: Centrum Agrarische Geschiedenis - Ontwerp en realisatie: LIBIS