Home > Onderzoeksbronnen > Bibliografie

Bibliografie

Oriënterende bibliografie geschiedenis van landbouw, platteland en voeding (19de en 20ste eeuw België)

Deze bibliografie van gepubliceerde werken werd gerealiseerd door Yves Segers, Leen Van Molle en Bert Woestenborghs. Ze wordt eenmaal per jaar geactualiseerd. De meest recente aanpassingen gebeurden in april 2016.

In 2013 werd de structuur aangepast en uitgebreid met een voedingsluik. Omdat de grens tussen landbouw en voeding niet altijd scherp te trekken is, zijn keuzes gemaakt, met name in de thematische studies. Alle publicaties over zuivel zijn bijvoorbeeld naar het voedingsluik verplaatst. Titels die voor de eerste maal worden opgenomen in de lijst (niet noodzakelijk recent gepubliceerd!), worden voorafgegaan door het dubbele dolkteken: .

WERKINSTRUMENTEN

SYNTHESEWERKEN

THEMATISCHE STUDIES

 

Inhoud: Centrum Agrarische Geschiedenis - Ontwerp en realisatie: LIBIS