Home > Onderzoeksbronnen > Archiefgids

Archiefgids

De archiefgids geeft een overzicht van het in België bewaarde archiefmateriaal met betrekking tot land- en tuinbouw in België en Belgisch-Congo voor de periode 1795-2000.

Ondanks diepgaande omwentelingen in de landbouw gedurende de voorbije twee eeuwen, met sterk dalende tewerkstellingspercentages en enorme productiviteitsstijgingen als opvallendste kenmerken, en ondanks het grote maatschappelijk belang van de sector tot ver in de twintigste eeuw, verscheen in België nooit eerder een bronnen- of archievengids voor deze periode. Tot nu toe konden geïnteresseerden enkel beroep doen op een algemene bronnengids voor de Belgische nieuwste geschiedenis.

Waar andere bronnenoverzichten met betrekking tot de nieuwste geschiedenis zich doorgaans beperken tot de archieven binnen een bepaalde regio of provincie, neemt deze gids bovendien heel België onder de loep.

Gids

Gids van landbouwarchieven in België, 1815-2000 (pdf 1,5 MB)

Met de toetsencombinatie Control+F kan je het document verder doorzoeken.

Inhoud: Centrum Agrarische Geschiedenis - Ontwerp en realisatie: LIBIS