Home > Onderzoeksbronnen

Onderzoeksbronnen

Via deze pagina's kan men een onderzoek starten naar een aspect van het erfgoed van landbouw, platteland en voeding met de nadruk op België in de negentiende en twintigste eeuw.

Bruikbare naslagwerken werden gebundeld in de online bibliografie agrarische en rurale geschiedenis. Onder archiefgids vind je een overzicht van alle landbouwgerelateerde archieven in een overzichtelijk document, met informatie over zowel de inhoud als de bewaarplaats. CAG heeft tevens een kleine, maar gespecialiseerde bibliotheek, toegankelijk voor geïnteresseerde onderzoekers. Bij rapporten en documentatie staan tot slot alle studies uit het eigen huis tesamen.

In de toekomst verschijnt hier tevens een repertorium van landbouwtijdschriften. 

Inhoud: Centrum Agrarische Geschiedenis - Ontwerp en realisatie: LIBIS