Home > Over ons > Team > Brecht Demasure > Publicaties Brecht Demasure

Publicaties Brecht Demasure

2016

 • Demasure, B., De hand aan de ploeg. Handleiding voor het registreren, waarderen en herbestemmen van agrarische erfgoedcollecties, Brugge, 2016.
  Lees online.

 • Demasure, B., Eindrapport Agrarische erfgoedcollecties in West-Vlaanderen (2014-2016), Leuven (Centrum Agrarische Geschiedenis), 2016.
  Lees online.

 • Demasure, B. en Woestenborghs, B., Registratie en waardering van de Provinciale collecties Bulskampveld. Deelcollectie landbouw en voeding, Leuven (Centrum Agrarische Geschiedenis), 2016.
  Lees online.

 • Demasure, B., Registratie en collectie-evaluatie van het Openluchtmuseum Bachten de Kupe (Izenberge),, Leuven (Centrum Agrarische Geschiedenis), 2016.
  Lees online.

2015

 • Demasure, B., Registratie en evaluatie van de landbouwcollectie Waregem, Leuven (Centrum Agrarische Geschiedenis), 2015.
  Lees online.

 • Demasure B. en Luyten S., WOI op ’t erf. Hoe ga ik aan de slag om mijn boerderijgeschiedenis te reconstrueren? Focus West-Vlaanderen, Leuven (Centrum Agrarische Geschiedenis), 2015.
  Lees online.

 • Demasure B., Draye G. en Spolspoel J., Land van Streuvels. Inhoudelijk vooronderzoek, Leuven (Centrum Agrarische Geschiedenis), 2015.
  Lees online.

 • Demasure B. en Luyten S, Boter bij de vis. Gids reizende expo over de Eerste Wereldoorlog, Leuven (Centrum Agrarische Geschiedenis), 2015.

2014

 • Demasure, B. en Luyten, S., Bouwstenen voor een regionale landbouwidentiteit. Een (kleine) geschiedenis van de landbouw en enkele boerderijen in het Tielts Plateau (ca. 1800 tot nu), Leuven (Centrum Agrarische Geschiedenis), 2014.
  Lees online.

 • Demasure, B. en Woestenborghs, B., Terug in handen. Collectieregistratie en –evaluatie van het Landbouwmuseum Leiedal (Kortrijk), Leuven (Centrum Agrarische Geschiedenis), 2014.
  Lees online.

 • Demasure, B., Boter bij de vis. Landbouw en voeding tijdens de Eerste Wereldoorlog, Leuven, 2014.

 • Demasure, B. en Segers, Y., ‘De Belgische zeevisserij tijdens de Eerste Wereldoorlog’, in: Vissen in het Verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij, Abstractenboek studiedag 29 november 2013 (VLIZ Special Publication, 68), Oostende, 2014, pp. 56-58.

 • Demasure, B., ‘De aanslag op de veestapel in het Kortrijkse tijdens de Eerste Wereldoorlog’, in: De Leiegouw – themanummer Achter het front: Zuid-West-Vlaanderen tijdens de Eerste Wereldoorlog, 56 (2014), pp. 129-156.

 • Demasure, B., ‘Honger langs de boorden van Maas en Schelde. Voedselconsumptie in bezet België tijdens de Groote Oorlog’, in: Patakon. Tijdschrift over bakerfgoed – themanummer ‘Het dagelijks brood’ tijdens de Eerste Wereldoorlog, 5 (2014), pp. 3-6.

 • Demasure, B., ‘Statistieken in lokaal historisch onderzoek. De meubelnijverheid in Izegem’, in: Bladwijzer. Wegwijs met Heemkunde Vlaanderen, 2014, nr. 10 – luik ‘onderzoek’, pp. 1-10.
  Lees online.

2013

 • Demasure, B. en Segers, Y., 'Eten in oorlogstijd. Voedselaanbevelingen en keukentips in België tijdens de Eerste Wereldoorlog', in:Volkskunde. Tijdschrift over de cultuur van het dagelijkse leven, 114 (2013), pp. 257-278.

 • Demasure, B., ‘Den oarienk eeft uus gered. Visserij en de Eerste Wereldoorlog’, in: De Groote Oorlog en de Zee - De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 2013, nr. 36, pp. 90-96.
  Lees online.

 • Demasure, B., ‘De vruchten van de zee: Visconsumptie tijdens WOI’, in: De Groote Oorlog en de Zee - De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 2013, nr. 36, p. 98.
  Lees online.

 • Demasure, B., Boeren, boter en bezetters. Onderzoeksgids landbouw, voeding en Eerste Wereldoorlog, Leuven, 2013.

 • Demasure, B., Vooronderzoek. Evolutie van de landbouw in het Landschapspark Bulskampveld, van ca. 1000 tot vandaag, Leuven (Centrum Agrarische Geschiedenis), 2013.
  Lees online.

2012

 • Demasure, B. en Segers, Y., "Boeren op ‘den hoogen’ en in de polders. Een kleine geschiedenis van de Wase landbouw, 1700 tot nu", in: B. Ooghe, C. Goossens en Y. Segers (red.), Van Brouck tot Dyckagie. Vijf eeuwen Wase Polders, Sint-Niklaas, 2012, pp. 69-95.

 • Demasure, B., "Industriële ontwikkeling in de regio Kortrijk (1890-1970): analyse van de textiel- en metaalnijverheid aan de hand van industrietellingen", in: De Leiegouw, 54 (2012): pp. 185-214.

 • Demasure, B., "Industriële ontwikkeling van Wielsbeke, Ooigem en Sint-Baafs-Vijve (1840-1970)", in: Jaarboek Leiesprokkels, 12 (2011-2012), pp. 87-110.

 • Demasure, B.,Over werk en mensen. Een sociaaleconomische streekgeschiedenis van Midden- en Zuid-West-Vlaanderen (Erfgoedgidsen Provincie West-Vlaanderen, 4), Brugge, 2012.
  Lees online.

2011

 • Demasure, B., "De industriële ontwikkeling in Midden- en Zuid-West-Vlaanderen (1890-1950). Een sectorale analyse aan de hand van industrietellingen", in:Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, 148 (2011), pp. 427-466.

 • Demasure, B.,150 jaar kanaal Roeselare-Leie. Educatief pakket , Leuven (Centrum Agrarische Geschiedenis), 2011.

 • Demasure, B.,Rapport Sociaal-economische streekstudie Midden- en Zuid-West-Vlaanderen (1840-1970), Leuven (Centrum Agrarische Geschiedenis), 2011.
  Lees online.

Inhoud: Centrum Agrarische Geschiedenis - Ontwerp en realisatie: LIBIS