Home > Werking > Basiswerking > Roerend Erfgoed

Roerend Erfgoed

Half automatische aardappelplantmachine The Ideal, Provinciale Landbouwcollectie Bulskampveld Beernem

Binnen de erfgoedgemeenschap van landbouw, platteland en voeding zet het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) sterk in op het roerend erfgoed. Naast (hand)werktuigen, gebruiksvoorwerpen en machines, gaat het ook om archieven, literatuur en fotografische en filmische documentatie. Zowel vanuit de basiswerking als bij de meer projectmatige initiatieven wordt er aandacht besteed aan kennisopbouw en -uitwisseling.

De voorbije jaren werden al meer dan 150 publiek toegankelijke collecties in Vlaanderen en Brussel in kaart gebracht. Hier wordt het erfgoed bewaard dat het werk op de boerderij, de voedingsnijverheid en het culinaire leven van alledag illustreert. Met de hulp van en in samenspraak met de collectiebeheerders en private verzamelaars ligt de focus op een professionele registratie, inventarisatie, digitale ontsluiting en waardering van het agrarisch erfgoed.

CAG zet zich in voor het verlenen van kennisgericht advies, neemt deel aan verschillende erfgoedprojecten over heel Vlaanderen en denkt mee na  over herbestemming van stopgezette collecties. Ook de provinciale depotwerking doet regelmatig een beroep op de expertise van CAG. Met de klankbordgroepen ‘Roerend Erfgoed’ en 'Voeding' wordt bovendien op geregelde basis inhoudelijk overleg gepleegd  en wordt het draagvlak in de sector verder uitgebouwd.

Foto: Half automatische aardappelplantmachine The Ideal, Provinciale Landbouwcollectie Bulskampveld Beernem

 

Voorbeeldprojecten

Collecties agrarisch erfgoed in West-Vlaanderen

West-Vlaanderen

Topstukken van het erfgoed van landbouw

Topstukken

Registratie landbouwcollectie Leiedal:
'Terug in handen'

Leiedal

Traject Voeding

Traject Voeding

 

Contactpersoon

Bert Woestenborghs

Stafmedewerker Roerend Erfgoed

Tel. +32 (0)16 32 35 48

Inhoud: Centrum Agrarische Geschiedenis - Ontwerp en realisatie: LIBIS