Home > Werking > Basiswerking > ICE en mondelinge geschiedenis

ICE en mondelinge geschiedenis

Garnalen pellen tijdens ‘Garnalenverhalen’ (Week van de Smaak), 2013 © Katrien Vervaele

Immaterieel Cultureel Erfgoed of kortweg ICE omvat alle tradities, gebruiken, gewoonten en technieken die we vandaag koesteren en willen doorgeven aan de volgende generaties. Het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) brengt het ICE van landbouw, platteland en voeding meer onder de aandacht en stimuleert de borging ervan. CAG adviseert, sensibiliseert en ondersteunt de betrokken erfgoedgemeenschappen om dit niet-tastbaar erfgoed te herkennen, te benoemen en door te geven. Personen, verenigingen en overheden kunnen bij CAG terecht voor erfgoedzorgtrajecten op maat zodat hun gebruiken en tradities dynamisch blijven verder leven. 

CAG is binnen het ICE-trekkersnetwerk makelaar van het domein ‘natuur en universum’ en vertaalt dit in de meer herkenbare thema’s ‘mens en dier’, ‘mens en voeding’ en ‘mens en landschap’. Een overzicht van de ICE-dossiers waarbij CAG betrokken is, wordt gebundeld op het platform www.immaterieelerfgoed.be. Als geaccrediteerde NGO door Unesco werkt CAG aan de uitbouw van een netwerk van contacten in binnen- en buitenland. 

Aansluitend bij de werking rond ICE speelt CAG ook een voortrekkersrol rond mondelinge geschiedenis van landbouw, platteland en voedingMondelinge geschiedenis is niet alleen uitermate geschikt om immaterieel erfgoed te documenteren, het is ook een methode die in tal van andere werkvelden wordt toegepast. CAG ontwikkelt zelf mondelinge geschiedenisprojecten maar biedt evenzeer advies en begeleiding bij externe interviewprojecten. Dit werkveld wordt ondersteund door de klankbordgroep ‘ICE en mondelinge geschiedenis’ die op geregelde tijdstippen inhoudelijk overleg pleegt.

Foto: Garnalen pellen tijdens ‘Garnalenverhalen’ (Week van de Smaak), 2013 © Katrien Vervaele

 

Voorbeeldprojecten

De geheimen van de mattentaart

Mattentaart

In de bres voor het Brabants Trekpaard

Brabants Trekpaard

 

#IKSCHRIJFGESCHIEDENIS

Al jaren smullen liefhebbers
in hun favoriete frietkot
#ikschrijfgeschiedenis

Duivenmelker Tom Van Gaver speelt
al jaren voor de sport
#ikschrijfgeschiedenis

 

Contactpersoon

 Chantal Bisschop

 Stafmedewerker Immaterieel Cultureel Erfgoed en Mondelinge Geschiedenis

 Tel. +32 (0)16 32 35 73

Inhoud: Centrum Agrarische Geschiedenis - Ontwerp en realisatie: LIBIS