Home > Werking > Basiswerking > Educatie

Educatie

Het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) informeert brede lagen van de bevolking over de geschiedenis, actualiteit en toekomst van de landbouw- en voedingssector en het platteland. Een aparte doelgroep in deze ontsluiting vormt het onderwijs

Educatie is een belangrijk middel om jongeren aan te spreken en te sensibiliseren. CAG ontwikkelt zelf didactische materialen en methodieken voor het basis-, secundair en  voortgezet onderwijs. Dit educatief aanbod speelt in op de evoluerende noden en wensen van het onderwijs en sluit aan bij diverse vakdomeinen en hun eindtermen. Zo ervaren jongeren de rijkdom van en de vele raakvlakken tussen landbouw, platteland en voeding. Met een open blik deze thema’s bestuderen, helpt verwondering en beleving te stimuleren. 

Naast eigen initiatieven ondersteunt en begeleidt CAG organisaties en overheden met educatief advies en de ontwikkeling van didactisch materiaal op maat.

Foto: Jongeren bezoeken de expo ‘Supermarkt Europa’, Brussel, 2008 © CAG

 

Voorbeeldprojecten

Farmony

Farmony

Wat eten we morgen?

Wat eten we morgen

Erfgoeddag 2015 - Wat erven wij van onze landbouw?

Schapenscheren

Lespakket 'Ge(s)maak door de Brusseleir?'

Ge(s)maakt door de Brusseleir

 

Contactpersoon

Femke Paulussen

Stafmedewerker Educatie

Tel. +32 (0)16 32 35 27

 

Inhoud: Centrum Agrarische Geschiedenis - Ontwerp en realisatie: LIBIS